จาก cad-com.net ถึง www.cadcoms.com

http://www.cad-com.net มีจุดเริ่มต้นมาจาก โรงเรียนสอนการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ CADCOM ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ในขณะนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยวิธีการและเทคนิคที่ยังไม่เคยมีที่ใดใช้สอนโปรแกรมประเภทนี้มาก่อน มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมกว่า 500 คน ตลอดช่วงเวลาที่เปิดดำเนินการ (1999-2006)

หลังจากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อ.จิราวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง ได้มีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มเติมความรู้เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจอีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เวลาศึกษาท่องยุทธจักรเป็นเวลา 10 ปี แล้วจะกลับมาเปิดสอนอีกครั้ง ซึ่งก็คือปี 2016 นี้นั่นเอง

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยุคโซเชี่ยลเน็ตเวอร์ค กลับมาครั้งนี้ CADCOM จึงทำงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ช่วยให้สถาปนิก นักออกแบบไทย เพิ่มความสามารถด้าน CAD เพื่อใช้ในการทำงาน

วันนี้ http://www.cad-com.net ได้เปลี่ยนเป็น http://www.cadcoms.com พร้อมสำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร กราฟิก ผู้รับเหมา ถ้าต้องใช้ CAD ในการทำงาน เราได้ร่วมกับ archbox design firm มาช่วยด้านคอนเท้นต์ใหม่ๆทั้งภาษาอังกฤษและ YouTube Channel ครับ

เพิ่มพลังให้งานออกแบบของคุณ

Empower your Design

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s