Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

ภาพดิจิตอล ไม่ว่าจะมาจากการถ่ายด้วยกล้อง หรือดาวน์โหลด จะสามารถตรวจสอบขนาดภาพ(Image Size)กว้าง x ยาว เป็น pixels ได้ด้วยคำสั่ง Image / Image Size …คีย์ลัด (Alt+Ctrl+I)ดังรูป

rez-01

rez-02

จากภาพมีขนาด(Pixels Dimension) 800 x 446 pixels เทียบเป็นขนาดเมื่อพิมพ์แล้ว(Document Size) 28.22 x 15.73 cm. ความละเอียด(Resolution) 72 pixels/inch (ค่าความละเอียดมากภาพจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น)

หากต้องการปรับลดขนาด Pixels Dimension ให้ใส่ค่าตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง width (ความกว้าง) หรือ Height (ความสูง) ได้เลย ภาพจะมีการปรับลดขนาดลงตามสัดส่วนของภาพ(Constrain Proportions)

rez-04

การปรับ Image Size เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และลดขนาดไฟล์อีกวิธีหนึ่ง เพราะบางครั้งเราไม่ได้ต้องการภาพที่มีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง เช่น ภาพที่จะส่งทางอีเมล เป็นต้น

logo2016

 

 

Photoshop ออนไลน์

สำหรับหลายคนที่สนใจอยากลองใช้ Photoshop โปรแกรม จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับภาพดิจิตอล cad-com.net รวมเทคนิคดีๆไว้ให้ทดลอง อัพเดททุกวัน ที่นี่ที่เดียว

Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

ต่อจาก แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

PS-05

หลังจากสร้างเส้น Path ได้จนครบรอบรูปงานส่วนที่ต้องการจนครบแล้ว สามารถแก็ไขได้ด้วยการกดคีย์ Ctrl แล้วคลิกที่เส้น Path ก็จะเห็น Tangent Line และ Anchor Point ผู้ใช้เลือกปรับเพื่อเพิ่มความถูกต้องของเส้น Path เพิ่มขึ้นได้อีกจนกว่าจะพอใจ

หลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ Window/Paths (กลุ่มพาเล็ตเดียวกับ Layers) ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่แถบ Work Path จะได้ทางเลือกดังรูป ให้เลือกที่หัวข้อ Make Selection…

PS-06

จะเห็นเส้นแสดงการเลือก(Selection) เป็น กรอบเส้นประ ตามแนวเดียวกับเส้น Path ที่สร้างไว้ดังรูป

PS-07

ความหมายของการเลือกแบบนี้คือ บริเวณ พื้นที่ภายใน Selection เท่านั้น คือส่วนที่ถูกเลือก และใช้คำสั่งต่างๆได้ 

แต่งานที่ต้องการคือการปรับสีของพื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ถูกเลือก โฟโต้ชอป มีคำสั่งช่วยเหลือผู้ใช้ ในกรณีนี้คือคำสั่ง Select / Inverse คีย์ลัด (Shift+Ctrl+I)

PS-08

เมื่อใช้คำสั่ง Select / Inverse แล้วได้ผลการเลือกดังรูปPS-09

ให้สังเกตว่าการเลือกจะมีขอบเขตจากเส้น Path ครอบคลุมพื้นที่นอกส่วนมี่เลือกครั้งแรก(สังเกตที่เส้นประ) ดังนั้นหากเราใช้คำสั่งใดๆจะมีผลกับพื้นที่ส่วนนี้เท่านั้น เราจะลองปรับเปลี่ยนให้สีเป็นแบบขาวเทาดำ(Monochrome) ด้วยคำสั่ง Adjustments : Hue/Saturation คีย์ลัด (Ctrl+U)

PS-10

การปรับ Hue (วรรณะ) เช่นสีร้อน สีเย็น และ Saturation (ความซีดจาง) และ Lightness(สว่าง-มืด) มีรูปแบบเครื่องมือดังรูป

PS-11

ให้ปรับค่า Saturation การปรับค่า บวก-ลบ ทำโดยการเลื่อน Slide bar (ซ้าย ลด -ขวา เพิ่ม) ตรวจสอบดูว่าผลงานเป็นอย่างไร กรณีตัวอย่างนี้ปรับ Saturation = -100 ได้ภาพเป็น Monochrome PS-01.png

ฝึกใช้ Pen Tool ให้ชำนาญช่วยในการปรับภาพให้สวยงามขึ้นด้วยครับ

logo2016

 

 

 

SKP Instructor : Protractor

animation-protractor >>>  protactor

เครื่องมือ Protractor

ใช้สำหรับวัดมุมองศา และใช้สร้างเส้นที่มีลักษณะเป็นมุม

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.เลื่อน Protractor ให้จุดเซนเตอร์ของเครื่องมืออยู่ที่จุดปลาย(vertex)ด้านหนึ่งของเส้นที่จะสร้าง

2.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อวาง Protractor

3.เลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ เป็นแนววงกลม เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของมุมที่่ต้องการ

4.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อเป็นจุดเริ่มของมุมที่ต้องการ

5.ทำขั้นตอนที่ 1. กับอีกด้านประกอบมุม เพื่อให้ได้แนวของมุมที่ต้องการ

6.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อสร้างมุมองศา

7.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Ctrl :เพื่อสลับการสร้างเส้นร่าง หรือไม่สร้างเส้นร่าง

Shift : เพื่อให้ Protractor ยึดแนวแกนตามเส้นร่างที่สร้างขึ้น

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

cadcoms-2021-s-1

Empower your Design

http://www.cadcoms.com

Editor’s Talk

VJ2แล้วภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้อีกต่อไป เพราะที่ cad-com.net ที่นี่ที่เดียวที่เราอธิบายการใช้โปรแกรมด้วยภาษาไทย เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านเวปไซต์ ยูทูป และโซเชี่ยลเน็ตเวอร์ค เพื่อให้ทุกคนที่สนใจไม่ว่าเป็นใครก็เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบได้

เดือนนี้เราเพิ่มห้อง Photoshop และ Sketch Up Instruction เข้ามาเสริมความรู้สำหรับสองโปรแกรมยอดฮิต ที่มีแฟนพันธุ์แท้ให้ความสนใจกันมาก อัพเดทคอนเทนต์ใหม่ทุกวัน

ติดตามกันไป มีอะไรใหม่รออยู่เพียบ เพื่อทุกท่านครับ

ที่นี่ที่เดียว http://www.cad-com.net

logo2016

 

SKP Instructor : Paint Bucket

animation-paint.gif

เครื่องมือ Paint Bucket

ใช้สำหรับใส่ สี หรือ วัสดุ(Material) ให้กับชิ้นงาน

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.เลือกเครื่องมือ Material Library จะพบ list ของแฟ้ม ที่แบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทวัสดุ

2.เลือกวัสดุที่จะใช้จาก Material Library

3.คลิกที่ผิววัตถุด้านที่ต้องการใส่วัสดุ

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดวัสดุ

ปุ่ม Ctrl : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยใช้รายละเอียดวัสดุเดียวกัน

ปุ่ม Shift + Ctrl  : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่อยู่ติดกัน

ปุ่ม Alt : คัดลอก ผิววัตถุจากชิ้นงานตัวอย่าง

คอนเทนต์ที่ใช้เครื่องมือนี้สร้าง shop front ง่ายๆ

logo2016

SKP Instructor : Orbit

animation-orbit

เครื่องมือ Orbit

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.คลิกเมาส์ที่บริเวณใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน

2.ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ เพื่อเป็นการหมุนการมองรอบชิ้นงานแบบ realtime

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนเป็นคำสั่ง Pan

ปุ่ม Ctrl : ปรับให้ระนาบการมองเปลี่ยนแปลงจากระนาบปกติ

logo2016

 

 

AutoCAD: Array-Polar

การจัดเรียงชิ้นงานเป็นหมวดหมู่ ทำด้วยคำสั่ง Array (กลุ่มคำสั่ง Modify) ดังรูป

AR01

คำสั่ง Array มีทางเลือก 2 ทางคือ 1.Rectangular การจัดเรียงแบบแถวและแนว 2.Polar การจัดเรียงแบบวงกลม

AR-P-01

สำหรับตอนนี้จะกล่าวถึง Polar Array โดยจะทดลองทำการจัดเรียงแบบวงกลม เริ่มด้วยการสร้าง วงกลม(Circle) ขึ้นมา 2 ชิ้นงาน ดังรูป

AR-P-02

เมื่อเลือกคำสั่ง Array แล้วจะเกิดทางเลือกตามรูป

AR-P-03

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือก Polar Array ก่อน

2.คลิกที่หัวข้อ Select Objects จากนั้นกลับมาเลือกที่ชิ้นงานที่ต้องการจัดเรียง

3.กำหนดจุดศูนย์กลางในการจัดเรียง(Center point) ให้เลือก Center ของวงกลมใหญ่

4.มาที่หัวข้อ Total number of items เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ

5.กำหนดมุมรวมในการจัดเรียง(Angle to fill) ในกรณีนี้ใส่ 360 หมายความว่าจัดเรียงให้อยู่ภายในมุม 360 องศาหรือเท่ากับ 1 รอบวงกลมนั่นเอง

เมื่อ enter แล้วจะได้ผลงานดังรูป

AR-P-04

เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยมากครับ ยังมี Array / Rectangular อีกทางเลือกหนึ่ง แล้วจะนำมาเสนอต่อไปครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

ตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Subtract

ชิ้นงาน Solids ใน ACAD 3 มิติ นั้นมีกลุ่มคำสั่งเฉพาะในการปรับแต่ง(modify)ตอนนี้จะกล่าวถึงการใช้คำสั่ง Subtract ในกลุ่ม Solids Editing ตำแหน่งเครื่องมือ(ใน CAD 2010) ดังรูป

ST-01

จากรูปจะเห็นว่าขั้นตอนการ subtract หรือตัดส่วนของชิ้นงาน จะต้องมี 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ และ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก เสมอ และที่สำคัญคือทั้งสองส่วนนี้จะต้องตัดกันจริง คือมีส่วนของงานที่ซ้อนทับกันอยู่ จึงจะสามารถได้ผลงานตามที่ต้องการ

ลองสร้างชิ้นงาน solids 3 มิติ ขึ้นมา 3 ชิ้น เป็นกล่องสีเขียว 1 ชิ้น และกล่องสีแดง 2 ชิ้น วางตำแหน่งตามรูป

ST-00

กำหนดให้กล่องสีเขียวเป็น 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ ส่วนกล่องสีแดง คือ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก 

จากนั้นเลือกคำสั่ง Subtract แล้วเลือกชิ้นที่ 1 ก่อนแล้ว enter เพื่อจบขั้นตอนการเลือก

ต่อมาให้เลือกที่ กล่อง 2 (จนครบทั้ง 2 ชิ้นงาน) เพื่อเป็นตัวตัด แล้ว enter ได้ผลดังรูป

ST-02

จะเห็นว่ากล่อง 2 หายไปเหลือแต่กล่อง 1 ที่โดนตัดตามขนาดของกล่อง 2 ที่ศรชี้

หลักของ subtract คือการลบออก นั่นคือต้องมีตัวตั้ง(ซึ่งขนาดต้องใหญ่กว่า) และตัวลบ(ขนาดเล็กกว่า และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้)นั่นเองครับ ลองทำดู

 

Empower your Design

www.cadcoms.com

AutoCAD:กฏมือขวา ข้อที่ 2

keep-calm-and-use-the-right-hand-rule-9

คงยังจำเรื่อง กฏมือขวา ข้อที่ 1 ได้อยู่นะครับ วันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของ กฏมือขวา ข้อที่ 2 กัน ก่อนอืนชูมือขวาขึ้นมาแล้วกำมือเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้น(Thumb Up) ดังรูป

Thumbs up

Thumbs up

เมื่อเรายกหัวแม่มือขึ้น ให้เปรียบเสมือน แกนหมุน ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 เปรียบเสมือนทิศทางในการหมุน ทิศทางเดียวกับการกำมือ มีค่าเป็น บวก + ทิศทางตรงข้ามกับการกำมือ มีค่าเป็น ลบ –

rhr

กฏนี้ใช้เมื่อต้องการหมุน UCS ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการหมุน UCS จากตำแน่ง ปกติให้ไปขนานเพื่อทำงานบนด้าน A ดังรูป

UCS-1-1

เราจะต้องหมุน UCS เพื่อจับแกน Y ตั้งขึ้น ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน X เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน X การจับ Y ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นบวก เนื่องจากการหมุนเป็นทิศเดียวกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-2

พบว่า UCS ยังไม่ขนานกับด้าน A เราจะต้องหมุน UCS อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแกน X ไปทางขวา ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน Y เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน Y การเลื่อน X ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นลบ เนื่องจากการหมุนเป็นทิศสวนทางกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-3

พบว่าUCS หมุนมาขนานกับด้าน A ทำให้สามารถทำงานบนด้านนี้ได้ เรียกว่าระนาบทำงาน ลองสร้างเพื่อให้เกิดผลงานดังรูป

การหมุน UCS ต้องอาศัยการฝึกทำบ่อยๆเพื่อความเข้าใจ อาจลองสร้างรูปทรงแล้วหมุน UCS เพื่อไปทำงานตามระนาบต่างๆดูครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com