กฏมือขวา ข้อที่ 1

กฏมือขวา (Right hand’s rule) ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างแกน X,YและZ เพื่อให้ผู้ใช้ AutoCAD (หรือโปรแกรม vector อื่นๆ) ไม่หลงทิศทางที่ทำมุม 90 องศาระหวางกัน ดูรูปประกอบ

Right-hand_rule

กฏมือขวา

ลองเอามือขวามาทำแบบในรูป นิ้วโป้งคือแนวแกน X นิ้วชี้คือแนวแกน Y และนิ้วกลาง คือแนวแกน Z ทั้งสามแกนทำมุมต่อกัน 90 องศาแบบนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะหมุนข้อมือไปทางไหน

ทำแบบนี้ไม่หลงทิศทางแน่นอนครับ

Empower your Design

wwwcadcoms.com

Advertisement

4 thoughts on “กฏมือขวา ข้อที่ 1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s