พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP

ระบบแกน  คือ พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP
ก่อนใช้งาน SketchUP สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมกลุ่ม เวคเตอร์ (กลุ่มที่ต้องการการบอกขนาดและทิศทางในการสร้างชิ้นงาน)มาก่อน อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับ ระบบแกน (Axis System ) กันก่อน เนื่องจากผู้ใช้ต้องเป็นผู้ระบุแนวแกนในการสร้างชิ้นงาน สามมิติ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อขนาดของชิ้นงานนั้น รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆที่จะตามมาด้วย เช่น ต้องการสร้างห้องขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ขึ้นมาสักห้องหนึ่ง ผู้ใช้เองต้องวางแผนว่าห้องจะวางตำแหน่งอย่างไร หันหน้าไปทางด้านใด เป็นต้น
แกนในการทำงานจะถูกระบุใน SketchUP โดยอัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้นโดยอ้างอิงกับแกนทั้งสามคือ X / Y / Z ที่ทำมุมฉากต่อกัน (Tripod) ) การทำมุมต่อกันของสามแกนนี้เป็นไปตามกฏมือขวา (Cartesian Coordinate System Right-Hand Rule) ดังรูป แกนทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้เสมอ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปอบ่างไร
ใน SketchUP จะแสดงแกนทั้งสามด้วยเส้นสีแดง = X เส้นสีเขียว = Y เส้นสีน้ำเงิน = Z ปรากฎบนพื้นที่ทำงานเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงในการสร้างชิ้นงาน โดยจะเรียกว่า Axes เพื่อความเข้าใจแนะนำให้ศึกษาเพื่อมเติมจากวีดิโอ คลิกที่ลิงค์ได้เลยครับ
www.youtube.com/watch?v=hKKdf046j5o

วีดิโอ โดย Aidan Chopra

logo2016

Advertisement

คำสั่ง Line

คำสั่ง Line หรือสร้างเส้นตรง ใน Sketch Up มีความสำคัญเพราะใช้ในการสร้างรูปร่าง2มิติ ตั้งแต่รูปง่ายๆจนถึงซับซ้อน สังเกตเครื่องมือรูปดินสอสีแดง เมื่อคลิกแล้วจะสามารถสร้างเส้นตรงได้

LINE00

cad-com.net

หลักการสร้างเส้นตรง ใน Sketch Up เหมือนกับโปรแกรม vector อื่น คือจะต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น และกำหนดจุดปลายของเส้น เพื่อให้เกิดระยะทางหรือขนาด ผู้ใช้จะลากเส้นไปในทิศทางใดก็ได้อย่างอิสระ เพียงแต่ใน Sketch Up มีตัวช่วยเหลือเรื่องแนวแกนที่จะลากเส้นแบบ realtime คือจะช่วยจับทิศทาง(snap) ให้ผู้ใช้ได้รู้ว่ากำลังลากเส้นไปตามแนวแกนหลักหรือไม่ โดยแสดงเป็นสีของแนวแกนทั้งสาม (Xแดง,Yเขียว,Zฟ้า)

เมื่อมีตัวช่วย การลากเส้นตรงใน Sketch Up ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นมาก เช่น ลากเส้นไปตามแนวแกน X เส้นตรงจะเป็นสีแดง แกน Y เส้นตรงจะเป็นสีเขียว ผู้ใช้จะรู้เลยว่าเส้นตรงไมผิดทิศทางแน่ อีกส่วนนึงที่ต้องสังเกตคือ มุมล่างซ้าย ที่บอกระยะทาง (distance) เมื่อลากเส้นไปความยาวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หากต้องการขนาดที่แน่นอน ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการลงไปในช่องนี้ได้เลย เช่น 1500 mm.ดังรูป

LINE02

เลือกเครื่องมือเปลี่ยนมุมมอง view tool ให้มามองงานจากทางด้านหน้า(Front)ดังรูป

LINE01

เมื่อเขียนเส้นจบเป็นรูปปิดสมบูรณ์ จะเกิดพื้นผิว(face)ขึ้น จากนั้นลากเส้นตรงบนพื้นผิว(On face) ขึ้นมาตามแนวแกน Z เส้นตรงจะเป็นสีฟ้า ดังรูป

LINE03

จากนั้นลองลากเส้นตรงบนพื้นผิว(On face) มาตามแนวแกน X เส้นตรงจะเป็นสีแดง เมื่อเส้นตรงมาเจอกันพอดีจะมี snap ว่า On Edge เกิดขึ้น

LINE04

เมื่อเส้นตัดกันก็จะเป็นการตัดส่วนของ face และเส้นตรงที่มีอยู่ด้วย หากต้องการลบส่วนไหนออกก็ให้เลือกส่วนนั้นส่วนที่ถูกเลือกจะมีลักษณะ และกดปุ่ม delete เพื่อลบได้ทันที ดังรูป

LINE05LINE06

เทคนิคนี้ทำให้สามารถสร้างรูปร่างที่ซับซ้อนได้ ลองทำดูนะครับ

เสริมด้วย วิดีโอ จาก cadcomchannel

logo2016