พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP

ระบบแกน  คือ พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP
ก่อนใช้งาน SketchUP สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมกลุ่ม เวคเตอร์ (กลุ่มที่ต้องการการบอกขนาดและทิศทางในการสร้างชิ้นงาน)มาก่อน อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับ ระบบแกน (Axis System ) กันก่อน เนื่องจากผู้ใช้ต้องเป็นผู้ระบุแนวแกนในการสร้างชิ้นงาน สามมิติ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อขนาดของชิ้นงานนั้น รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆที่จะตามมาด้วย เช่น ต้องการสร้างห้องขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ขึ้นมาสักห้องหนึ่ง ผู้ใช้เองต้องวางแผนว่าห้องจะวางตำแหน่งอย่างไร หันหน้าไปทางด้านใด เป็นต้น
แกนในการทำงานจะถูกระบุใน SketchUP โดยอัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้นโดยอ้างอิงกับแกนทั้งสามคือ X / Y / Z ที่ทำมุมฉากต่อกัน (Tripod) ) การทำมุมต่อกันของสามแกนนี้เป็นไปตามกฏมือขวา (Cartesian Coordinate System Right-Hand Rule) ดังรูป แกนทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้เสมอ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปอบ่างไร
ใน SketchUP จะแสดงแกนทั้งสามด้วยเส้นสีแดง = X เส้นสีเขียว = Y เส้นสีน้ำเงิน = Z ปรากฎบนพื้นที่ทำงานเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงในการสร้างชิ้นงาน โดยจะเรียกว่า Axes เพื่อความเข้าใจแนะนำให้ศึกษาเพื่อมเติมจากวีดิโอ คลิกที่ลิงค์ได้เลยครับ
www.youtube.com/watch?v=hKKdf046j5o

วีดิโอ โดย Aidan Chopra

logo2016

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s