โมเดล SketchUp ฟรี

FM-LC-01

แจกโมเดลตู้ Low Cabinet ไว้ใช้ประกอบการทำงานฟรี คลิก link ได้เลย

ดาวน์โหลด โมเดล Low cabinet

 

 

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement

SketchUp: Workshop สร้าง shop front ง่ายๆ

SKP-MTRL-00

สุดสัปดาห์นี้ มีงานสนุกๆมาให้ฝึกฝีมือกัน เป็นการสร้างโมเดลหน้าร้าน (shop front) เพื่อนำเสนองาน ออกแบบที่เกี่ยวกับร้านค้าสักยี่ห้อนึง อันนี้เลือกได้ตามชอบ ตัวอย่างนี้เป็นหน้าร้านไก่ทอดอยู่ริมทางเดินนอกอาคาร

เริ่มด้วยเราต้องสร้างโมเดลส่วนหน้าร้านขึ้นมาก่อน โดยใช้คำสั่ง Line หรือ Rectangle ก็ได้ ให้กำหนดขนาดกว้าง ยาวสูงตามจริงไปเลย สำหรับร้านนี้กว้าง x=10 เมตร(10000 mm.) สูง  y=3 เมตร(3000 mm.) สร้างให้ครบทุกด้านจะมีทั้งหมด 4 ด้าน

SKP-MTRL-01

จะได้แผ่นผนังหน้าร้านมี face สีขาวดังรูป จากนั้นให้เลือกเครื่องมือชื่อ Materials ถ้าหาไม่เจอ ใช้ Help ช่วยครับ

SKP-MTRL-02

Materials มีเตรียมไว้ให้เป็นชุด แบ่งโฟลเดอร์ตามประเภทวัสดุ ให้เลือกโฟลเดอร์กลุ่ม Brick,Cladding and Siding เพื่อทำงานขั้นตอนต่อไป

SKP-MTRL-03

จากนั้นจะเข้าสู่ทางเลือกวัสดุในกลุ่มนี้ ตอนนี้เลือกวัสดุใดก็ได้สักตัวนึง แล้วไปเลือกที่ Tab : Edit ดังรูป

SKP-MTRL-04

เข้าสู่โหมด Edit มีหน้าต่างดังรูป แล้วให้เลือกที่เครื่องมือ Create Materials ด้านขวาตามศรชี้

SKP-MTRL-05

จากนั้นจะสามารถสร้างวัสดุใหม่ได้

SKP-MTRL-06

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ตั้งชื่อวัสดุที่ทำการสร้างใหม่

2.ไปที่หัวข้อ Texture เลือก Use texture image

3.คลิกรูปโฟลเดอร์ เพื่อเปิดเลือกรูปหน้าร้านที่เตรียมไว้*

*รูปหน้าร้านเป็นไฟล์ภาพเช่น jpeg,png พยายามเลือกรูปที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับโมเดล เพื่อสะดวกในการกำหนดตำแหน่ง

จากนั้นนำวัสดุไปใส่ลงในโมเดลที่สร้างไว้ ด้วยคำสั่ง Paint Bucket SKP-MTRL-09 (ไปดูขั้นตอนการใช้ Paint Bucket)

ได้ผลดังรูป

SKP-MTRL-07

พบว่าภาพที่ใส่ลงขนาดไม่ตรงกับขนาดโมเดล จึงมีการเรียงตัวซ้ำๆเป็นตาราง แก้ไขได้โดยไปที่ ทางเลือก ขนาด กว้าง x ยาว ใน texture โดยปรับขนาดให้เท่ากับ 10000 x 3000 ได้ผลดังรูป

SKP-MTRL-08

ได้ผลงานออกมาแล้ว ลองฝึกทำหน้าร้านด้วยเทคนิคนี้กันนะครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com