UCS แบบ 3 จุด

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

เมื่อทำงาน 3 มิติ ด้วย AutoCAD ต้องเข้าใจก่อนว่า มีระนาบในการทำงานเพิ่มขึ้นจากการทำงานแบบ 2 มิติ เพราะใน 2 มิติ มีแต่กว้าง และยาว ระนาบเดียว เรียกว่า XY Plane ซึ่งหมายถึงระนาบที่ทำงานได้

เมื่อเปลี่ยนการมองมาเป็น 3 มิติ หรือ Isometric จะเห็นว่ามีระนาบเกิดขึ้นอีกหลายด้าน ดังรูป

UCS1

ไอคอนที่จะคอยเตือนให้ผู้ใช้ทราบสถานะของการทำงานคือ UCS (User Co ordinate System) Icon  นอกจากแสดงแกน XYZ ตามกฏมือขวา 1 แล้ว ยังแสดงระนาบที่ทำงานได้อีกด้วย โดยให้สังเกตว่า ถ้าแกน XY ขนานกับระนาบใด แสดงว่าระนาบนั้นเป็นระนาบที่ทำงานได้ 

หากต้องการเปลี่ยนระนาบการทำงานใหม่ ต้องทำการหมุน  UCS Icon เพื่อเปลี่ยนระนาบไปขนานกับด้านที่ต้องการทำงาน ด้วยการใช้ คำสั่ง UCS ดังรูป จากนั้นเลือก ทางเลือก 3 points

UCS2

ให้กำหนดจุดที่ 1 ตามรูป ด้านล่าง

 

UCS3

จากนั้นต่อเนื่องไปยังจุดที่ 2 และ 3 ตามรูป

UCS4

เมื่อครบ 3 จุดแล้วจะพบว่า UCS Icon เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นตามรูปด้านล่าง

UCS5

สังเกตนะครับว่า แกน XY ได้หมุนไปติดกับอีกระนาบนึง ทำให้สามารถสร้างรูปวงกลมขึ้นที่ระนาบนี้ได้ ทั้งที่แต่เดิมทำไม่ได้ เราเรียกระนาบที่ทำงานได้ว่า XY Plane ครับ

ลองทำงานต่อไป หลังจากสร้างวงกลมขึ้นมา แล้วลองใช้คำสั่ง Extrude เพื่อสร้างให้ วงกลม เป็นทรงกระบอก solid และ Subtract กับชื้นงานหลักได้ผลงานดังรูป

UCS6UCS7

การหมุน UCS แบบ 3 จุดนี้ มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน มีหลักง่ายๆคือ

จุดที่ 1 คือ จุดเริ่มต้นของ UCS

จุดที่ 2 คือ จุดปลายของแกน X

จุดที่ 3 คือ จุดปลายของแกน Y

ลองฝึกใช้คำสั่งนี้เพื่อความเข้าใจครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

Advertisement