AutoCAD:คำสั่ง Point

MP-01

 

(Multiple)Point หรือ จุด เป็นคำสั่งในกลุ่ม Draw คิดว่ามีคนสงสัยในคำสั่งนี้มากพอสมควร ว่าใช้สำหรับทำงานอะไร ถ้าจะใช้ point เอาไว้สร้างชิ้นงานคงไม่เหมาะ เพราะงานคงออกมาเป็นเส้นที่ลากโดยจุด และไม่มีใครทำกันแบบนั้นกัน

แล้วประโยชน์ของคำสั่งนี้คืออะไร Point ในที่นี้หมายถึงจุดอ้างอิงนั่นเอง การสร้างจุดอ้างอิงนั้นเราทำเมื่อต้องการแบ่งชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เช่น มีเส้นตรงหนึ่งเส้น ต้องการแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน จุดที่แบ่งนี่แหละที่จะใช้ point เป็นจุดอ้างอิง

ดังนั้น Point ที่จะใช้อ้างอิงได้ ต้องมีหน้าตาที่เห็นได้ชัดเจนกว่าจุดธรรมดา เราต้องเปลี่ยนรูปแบบจุด หรือ Point Style ให้เปลี่ยนจากแบบปกติ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยน Point Style คือ ddptype เมื่อพิมพ์คำสั่งแล้วได้หน้าต่างดังรูป

MP-02 พบว่ามีหลายรูปแบบให้เลือก คลิกที่ช่อง Style ที่ต้องการใช้

MP-03

คราวนี้ลองลากเส้นตรงแนวนอนมาเส้นนึง ยาวเท่าไหร่ก็ได้ แล้วเลือกคำสั่ง Divide ดังรูป

DV-01

Object to divide เลือกที่เส้นตรง จากนั้นใส่ค่า Number of segments เป็น 4 (หมายถึง แบ่งเป็น 4 ส่วน)

DV-02

ได้ผลดังรูป คือ เส้นถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน อ้างอิงด้วย points ใน style ที่เลือกไว้

DV-03

ดังนั้นคำสั่ง Point จึงเป็นคำสั่งในการสร้างจุดอ้างอิง โดยใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น การกำหนด Point Style ทำได้โดยการใช้คำสั่ง ddptype ครับ

 

 

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement