AutoCAD:กฏมือขวา ข้อที่ 2

keep-calm-and-use-the-right-hand-rule-9

คงยังจำเรื่อง กฏมือขวา ข้อที่ 1 ได้อยู่นะครับ วันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของ กฏมือขวา ข้อที่ 2 กัน ก่อนอืนชูมือขวาขึ้นมาแล้วกำมือเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้น(Thumb Up) ดังรูป

Thumbs up

Thumbs up

เมื่อเรายกหัวแม่มือขึ้น ให้เปรียบเสมือน แกนหมุน ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 เปรียบเสมือนทิศทางในการหมุน ทิศทางเดียวกับการกำมือ มีค่าเป็น บวก + ทิศทางตรงข้ามกับการกำมือ มีค่าเป็น ลบ –

rhr

กฏนี้ใช้เมื่อต้องการหมุน UCS ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการหมุน UCS จากตำแน่ง ปกติให้ไปขนานเพื่อทำงานบนด้าน A ดังรูป

UCS-1-1

เราจะต้องหมุน UCS เพื่อจับแกน Y ตั้งขึ้น ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน X เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน X การจับ Y ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นบวก เนื่องจากการหมุนเป็นทิศเดียวกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-2

พบว่า UCS ยังไม่ขนานกับด้าน A เราจะต้องหมุน UCS อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแกน X ไปทางขวา ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน Y เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน Y การเลื่อน X ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นลบ เนื่องจากการหมุนเป็นทิศสวนทางกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-3

พบว่าUCS หมุนมาขนานกับด้าน A ทำให้สามารถทำงานบนด้านนี้ได้ เรียกว่าระนาบทำงาน ลองสร้างเพื่อให้เกิดผลงานดังรูป

การหมุน UCS ต้องอาศัยการฝึกทำบ่อยๆเพื่อความเข้าใจ อาจลองสร้างรูปทรงแล้วหมุน UCS เพื่อไปทำงานตามระนาบต่างๆดูครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement