Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

ภาพดิจิตอล ไม่ว่าจะมาจากการถ่ายด้วยกล้อง หรือดาวน์โหลด จะสามารถตรวจสอบขนาดภาพ(Image Size)กว้าง x ยาว เป็น pixels ได้ด้วยคำสั่ง Image / Image Size …คีย์ลัด (Alt+Ctrl+I)ดังรูป

rez-01

rez-02

จากภาพมีขนาด(Pixels Dimension) 800 x 446 pixels เทียบเป็นขนาดเมื่อพิมพ์แล้ว(Document Size) 28.22 x 15.73 cm. ความละเอียด(Resolution) 72 pixels/inch (ค่าความละเอียดมากภาพจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น)

หากต้องการปรับลดขนาด Pixels Dimension ให้ใส่ค่าตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง width (ความกว้าง) หรือ Height (ความสูง) ได้เลย ภาพจะมีการปรับลดขนาดลงตามสัดส่วนของภาพ(Constrain Proportions)

rez-04

การปรับ Image Size เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และลดขนาดไฟล์อีกวิธีหนึ่ง เพราะบางครั้งเราไม่ได้ต้องการภาพที่มีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง เช่น ภาพที่จะส่งทางอีเมล เป็นต้น

 

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary

www.cadcoms.com

Advertisement

Photoshop ออนไลน์

สำหรับหลายคนที่สนใจอยากลองใช้ Photoshop โปรแกรม จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับภาพดิจิตอล cad-com.net รวมเทคนิคดีๆไว้ให้ทดลอง อัพเดททุกวัน ที่นี่ที่เดียว

Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

Photoshop:แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

ต่อจาก แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

PS-05

หลังจากสร้างเส้น Path ได้จนครบรอบรูปงานส่วนที่ต้องการจนครบแล้ว สามารถแก็ไขได้ด้วยการกดคีย์ Ctrl แล้วคลิกที่เส้น Path ก็จะเห็น Tangent Line และ Anchor Point ผู้ใช้เลือกปรับเพื่อเพิ่มความถูกต้องของเส้น Path เพิ่มขึ้นได้อีกจนกว่าจะพอใจ

หลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ Window/Paths (กลุ่มพาเล็ตเดียวกับ Layers) ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่แถบ Work Path จะได้ทางเลือกดังรูป ให้เลือกที่หัวข้อ Make Selection…

PS-06

จะเห็นเส้นแสดงการเลือก(Selection) เป็น กรอบเส้นประ ตามแนวเดียวกับเส้น Path ที่สร้างไว้ดังรูป

PS-07

ความหมายของการเลือกแบบนี้คือ บริเวณ พื้นที่ภายใน Selection เท่านั้น คือส่วนที่ถูกเลือก และใช้คำสั่งต่างๆได้ 

แต่งานที่ต้องการคือการปรับสีของพื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ถูกเลือก โฟโต้ชอป มีคำสั่งช่วยเหลือผู้ใช้ ในกรณีนี้คือคำสั่ง Select / Inverse คีย์ลัด (Shift+Ctrl+I)

PS-08

เมื่อใช้คำสั่ง Select / Inverse แล้วได้ผลการเลือกดังรูปPS-09

ให้สังเกตว่าการเลือกจะมีขอบเขตจากเส้น Path ครอบคลุมพื้นที่นอกส่วนมี่เลือกครั้งแรก(สังเกตที่เส้นประ) ดังนั้นหากเราใช้คำสั่งใดๆจะมีผลกับพื้นที่ส่วนนี้เท่านั้น เราจะลองปรับเปลี่ยนให้สีเป็นแบบขาวเทาดำ(Monochrome) ด้วยคำสั่ง Adjustments : Hue/Saturation คีย์ลัด (Ctrl+U)

PS-10

การปรับ Hue (วรรณะ) เช่นสีร้อน สีเย็น และ Saturation (ความซีดจาง) และ Lightness(สว่าง-มืด) มีรูปแบบเครื่องมือดังรูป

PS-11

ให้ปรับค่า Saturation การปรับค่า บวก-ลบ ทำโดยการเลื่อน Slide bar (ซ้าย ลด -ขวา เพิ่ม) ตรวจสอบดูว่าผลงานเป็นอย่างไร กรณีตัวอย่างนี้ปรับ Saturation = -100 ได้ภาพเป็น Monochrome PS-01.png

ฝึกใช้ Pen Tool ให้ชำนาญช่วยในการปรับภาพให้สวยงามขึ้นด้วยครับ

 

 

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary