Sketch Up Instructor:Follow Me

animation-followme

เครื่องมือ Follow Me

ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3D โดยการสร้างพื้นผิวให้วิ่งไปตามแนวเส้น Path

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.สร้างเส้นเพื่อกำหนดแนวขอบเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Path

2.สร้างพื้นผิว(รูปร่าง)ตามต้องการ แต่ต้องมีระนาบตั้งฉากกับเส้น Path

3.คลิก เลือกเครื่องมือ Follow Me

4.คลิก ที่พื้นผิว(รูปร่าง)ที่สร้างไว้แล้ว

5.ลากเคอร์เซอร์ไปตามเส้น Path จนสุด

6.คลิก อีกครั้งเพื่อจบขั้นตอน

7.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Alt :เพื่อใช้เส้นรอบรูปของ พื้นผิว(รูปร่าง) ทำหน้าที่เป็นเส้น Path

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

คอร์ส Basic Sketch Up 900 เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

 

 

 

Advertisement

2 thoughts on “Sketch Up Instructor:Follow Me

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s