Sketch Up Instructor:Follow Me

www.cadcoms.com

animation-followme

เครื่องมือ Follow Me

ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3D โดยการสร้างพื้นผิวให้วิ่งไปตามแนวเส้น Path

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.สร้างเส้นเพื่อกำหนดแนวขอบเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Path

2.สร้างพื้นผิว(รูปร่าง)ตามต้องการ แต่ต้องมีระนาบตั้งฉากกับเส้น Path

3.คลิก เลือกเครื่องมือ Follow Me

4.คลิก ที่พื้นผิว(รูปร่าง)ที่สร้างไว้แล้ว

5.ลากเคอร์เซอร์ไปตามเส้น Path จนสุด

6.คลิก อีกครั้งเพื่อจบขั้นตอน

7.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Alt :เพื่อใช้เส้นรอบรูปของ พื้นผิว(รูปร่าง) ทำหน้าที่เป็นเส้น Path

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

คอร์ส Basic Sketch Up 900 เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

View original post

AutoCAD: Isometric view

การทำงานแบบ 3 มิติ ด้วย AutoCAD จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพราะโปรแกรมจะเริ่มต้นการทำงานในมุมมอง(viewpoint)แบบ 2 มิติจากด้านบน(Top view) คือเห็นเฉพาะแกนในการทำงานเพียง 2 แกนคือ X และ Y จากการมองลงไปที่ชิ้นงาน

ดังนั้น หากต้องการทำงาน 3 มิติ ด้วย AutoCAD ต้องเปลี่ยนมุมมองแบบ default มาเป็นมุมมองที่แสดงแกน Z ด้วย การเปลี่ยนมุมมองนี้จะใช้คำสั่ง vpoint แต่ค่อนข้างมีขั้นตอน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน นอกจากนั้นในการทำงานจริงๆ เรามักนิยมใช้มุมซ้ำๆ โปรแกรมจึงเพิ่มความสะดวกด้วยการเพิ่มเครื่องมือ กลุ่ม Views ขึ้นมาเพื่อตอบความต้องการและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ดังรูป

iso-01

รายละเอียดเครื่องมือ กลุ่ม Views นี้ ช่วงแรกจะเป็นการมองแบบ 2มิติ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย Top,Bottom,Left,Right,Front,Back ตามมาด้วยการมอง 3มิติ แบบ Isometric Projection หรือภาพ 3มิติ ทางเทคนิคที่สามารถวัดขนาดกว้างยาวสูงได้ เหมือนภาพ 2มิติ ประกอบด้วย

SW Isometric / SE Isometric / NE Isometric / NW Isometric คงเกิดความสงสัยกันใช่ไหมครับว่า อักษรย่อ หน้าคำว่า Isometric แต่ละมุมมองนั้น มีความหมายถึงอะไร มาดูคำอธิบายกันครับ

ทิศทางในการมองทั้งสี่

การที่เราจะสื่อสารกับผู้อื่นเกี่ยวกับทิศทางในการมองวัตถุ สิ่งของใดๆ คงต้องหาข้ออ้างอิงมาใช้ประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเสียก่อน เช่น เราบอกให้คนมองไปทางขวามือ ทุกคนก็จะเข้าใจตรงกัน และหันไปมองในทิศทาง ขวา ของตนเองพร้อมกัน เช่นเดียวกัน การบอกว่าเราจะมองวัตถุ 3มิติ จึงอ้างอิงกับสิ่งที่คนทั่วไปมีความเข้าใจตรงกัน นั่นก็คือ ทิศ นั่นเองครับ

สมมุติว่าเราวางชิ้นงานไว้แล้วมองลงมาจากระนาบบน(Top view)การบอกทิศทางจะเป็นดังรูป

iso-02

นั่นหมายความว่า อักษรย่อ หน้า Isometric ก็คือ ชื่อของแต่ละทิศที่เป็นมุมมองด้าน ทะแยง 45องศา เข้าหาชิ้นงาน นั่นเอง ผมลองสร้างชิ้นงาน 3มิติขึ้นมา จากนั้นไปที่เครื่องมือกลุ่ม Views แล้วเลือกทีละมุมมองเริ่มด้วย

SE Isometric

iso-03

SW Isometric

iso-04

NE Isometric

iso-05

NW Isometric

iso-06

พบว่าการเปลี่ยนมุมมองเป็นไปตามหลักการนี้ สามารถทำให้เราเปลี่ยนมุมมองได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็จะเป็นมุมที่ถูกกำหนด(preset)ไว้แล้ว คือ ทำมุม 45 องศา กับระนาบ XY เสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีเครื่องมืออื่นมาช่วยเหลือซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไปครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

AutoCAD:ระบบพิกัด AutoCAD 2

ต่อเนื่องจากเรื่อง ระบบระบบพิกัด AutoCAD 1 มาดูกันเรื่องระบบพิกัด(Co ordinate) แบบ 3 มิติกันบ้างนะครับ ตามที่ได้ทราบมาก่อนจาก เรื่องของแกน X,Y,Z ที่เป็นแกนที่ใช้ในการทำงานแบบ 3 มิติ ใน AutoCAD อยู่แล้ว ดังนั้น การบอกพิกัดก็สามารถทำได้โดยอ้างอิงกับแกนทั้ง 3 นี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผมต้องการลากเส้นต่อจากรูปสี่เหลี่ยม (rectangular)ให้มีความยาว 300 หน่วย เป็นมุมทะแยงเข้าด้านใน ทั้งสี่ด้าน เพื่อสร้างรูปทรงคล้ายหลังคา ดังรูป จะต้องทำอย่างไร

co2-01

หลักการคือ เราจะลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายที่อยู่ในระนาบ 3 มิติ หมายความว่าเราต้องรู้พิกัดที่แน่นอนของจุดปลายนี้ เราสามารถใช้แนวทางกำหนดพิกัดแบบ Polar ได้เลย ตามโครงสร้าง @dist<xy<xy plane  หรือ @ ความยาว < มุมระหว่างแกน XY < มุมที่ทำกับระนาบ  XY ดังนั้น หากต้องการจะลากเส้นจากมุมใด ต้องเช็ค UCS Icon ก่อนด้วยว่า มุมองศาที่เลือกนั้นมีค่าเท่าไรกับระนาบ ตาม กฏมือขวา ข้อที่ 2 หรือไม่

อย่างภาพด้านล่าง ผมจะลากเส้นจากจุดเริ่มต้น(ที่ระบุในรูป) ซึ่งมีค่าทำมุมกับระนาบ XY เท่ากับ -45 องศา และมีมุมเอียงขึ้นจากระนาบ XY เป็น 45 องศา ทำให้ต้องกำหนดพิกัดของจุดปลายเป็น @300<-45<45 

 

co2-02

ด้วยหลักการนี้ ผมก็ลากเส้นจากจุดเริ่มต้น(ที่ระบุในรูป)ต่อมา ซึ่งมีค่าทำมุมกับระนาบ XY เท่ากับ 45 องศา และมีมุมเอียงขึ้นจากระนาบ XY เป็น 45 องศา ทำให้ต้องกำหนดพิกัดของจุดปลายเป็น @300<45<45 ทำให้ได้เส้นที่มีความยาว และเอียงทำมุมตามต้องการ

co2-03

การกำหนดพิกัดแบบนี้ อาจเข้าใจยากสักหน่อย พยายามศึกษาเรื่องมุมและกฏมือขวาข้อ 2 ให้เข้าใจก็จะช่วยได้มากครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

ระบบพิกัด AutoCAD 1

บทความยอดนิยมในปี 2016

www.cadcoms.com

การทำงานแบบ 3 มิติใน AutoCAD เกิดจากการประสานการทำงานระหว่าง ระบบแกน(Axis) ระบบพิกัด(Co ordinate System) และมุมมองชิ้นงาน(Viewpoint) ผู้ใช้ต้องเข้าใจสามเรื่องนี้ เบื้องต้น เพื่อสั่งการทำงานได้ถูกต้อง

เคยกล่าวถึง ระบบแกนและการเปลี่ยนมุมมองมาแล้วในบทก่อนๆ ตอนนี่มาถึงเรื่องของ ระบบพิกัด(Co ordinate System) กันบ้าง คำว่า พิกัด หมายถึงการบอกตำแหน่ง หรือจุด ใดๆที่เกิดจากการตัดกันของแกน ใน AutoCAD แสดงด้วยค่า x,y (2 มิติ) และ x,y,z (3 มิติ) หรือเรียกว่า พิกัดคาร์ทีเชียน

โปรแกรมจะเริ่มการลากเส้นหรือรูปร่างจาก พิกัดเริ่มต้น ไปยังพิกัดต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จ การระบุความยาว หรือระยะทางของเส้น ทำแบบต่อจากจุดเริ่มต้น เรียกว่า offset world เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10,0 (x=10,y=0)เพราะแกนในแนวนอนคือแกน X แล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย

นอกจาก AutoCAD ยังใช้ ระบบพิกัดแบบโพลาร์ ช่วยในการสร้างงานอีกด้วย ระบบพิกัดแบบนี้พูดง่ายๆคือการใช้มุมองศาเป็นผู้ช่วยกำหนดทิศทาง โดยมุมองศาจะเพิ่มขึ้นในทิศทวนเข็มนาฬิกาตามรูป

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง การระบุพิกัดแบบนี้ เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10,0 (x=10,0 องศา)เพราะแกนในแนวนอนทำมุม 0 องศาแล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย 

ถ้าเราต้องการสร้างสีเหลี่ยมขนาด 10 x 20 หน่วย ด้วยเส้นตรงล่ะต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10,0 (x=10,0 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย ต่อด้วย ลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20,270 (y=20,270 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย

จากนั้นลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10,180 (x=10,180 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วยไปทางด้านซ้าย และลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20,90 (y=20,90 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมปิด ขนาด 10×20 หน่วย

ติดตามตอน 2 ครับ

View original post

AutoCAD : Region

region-01

Region เป็นคำสั่งสร้างพื้นผิว จากชิ้นงาน 2 มิติ รูปปิด(Enclosed area)โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ(join) เป็นชิ้นเดียวกันก็ได้ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการสร้างโมเดล solids เพราะผู้ใช้อาจใช้คำสั่งเขียนเส้นธรรมดา ในการขึ้นชิ้นงาน 3 มิติได้ เพียงแต่ต้องแน่ใจว่างานเป็นที่ต่อกันสมบูรณ์และเป็นรูปปิด(เช่น สีหลี่ยม วงกลม เป็นต้น)เท่านั้น ประโยชน์ของ region คือ มันสามารถนำไปใช้เสมือน solids ใช้กับเครื่องมือ Solid Editing ได้

เพื่อความเข้าใจ ผมจะลองทำการสร้าง region เป็นขั้นตอนดังนี้

region-02

เริ่มต้น ด้วยการสร้างรูป 2 มิติ จากคำสั่งพื้นฐาน 3 คำสั่งคือ Line(เส้น) Circle(วงกลม)และ Polygon(หลายเหลี่ยม)6 เหลี่ยม ให้เชื่อมต่อกันดังรูป จะเห็นว่ารูปงานที่ได้เป็นรูปปิด(Enclosed area) โดยสมบูรณ์ ไม่มีช่องว่างใดๆ ผมเลือก view : SW Isometric เพื่อมองแบบ 3 มิติ

region-03

หลังจากนั้น ไปที่เครื่องมือกลุ่ม Draw เลือกที่เครื่องมือ Region ดังรูป คำสั่งจะให้เราเลือกชิ้นงานที่ต้องการทำเป็น region ด้วยการเลือกเส้นทั้งหมด แสดงเป็นเส้นประ เมื่อ enter แล้วจะได้พื้นผิวขึ้นมามีสองส่วนแสดงเป็น region 1 และ region 2

region-04region-05

คราวนี้ต้องการ เจาะช่องตรงพื้นที่ region 2 ออกไป ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือ Solid Editing ,ให้ไปเลือกที่ Subtract เพื่อทำการตัดชิ้นงานตามขั้นตอนการ Subtract

region-06aregion-06b

ทำตามขั้นตอนการ Subtract แล้วจะได้ผล ดังรูป

region-07

ให้สังเกตว่า region จะทำหน้าที่เหมือน วัตถุผิวทึบตัน(solid) ทุกประการ แล้วยังสามารถทำงานต่อได้ภายใต้คำสั่งอื่นๆของ solids อีกด้วย เช่น การ Extrude หรือ การ Slice

REGION-08.png

ลองทดลองใช้คำสั่ง region กับรูปแบบงานอื่นๆดูเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับ

logo2016

AutoCAD : 3D Align

คำสั่ง 3D Align ใช้เพื่อนำเอาชิ้นงาน 2 ชิ้นมาวางติดกัน ในระนาบที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการสร้างงาน3มิติ ที่มีรายละเอียดสูง ตัวอย่างเช่นมีงานที่มีส่วนเชื่อมต่อกันบนระนาบเอียง ดังรูป

3d-align-01

จะเห็นว่าชิ้นงาน A เป็นรูปทรง3มิติที่มีระนาบเอียงด้านบน ต้องการนำเอาชิ้นงาน มาติดตั้งบนระนาบเอียงนี้ จำเป็นต้องใช้คำสั่ง 3D align เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3d-align-03

ขั้นตอนที่ 1 ให้ปรับ Views ให้เป็นมุมมอง 3มิติ แบบ Isometric จะเลือกแบบใดก็ได้ ผมเลือกมองแบบ SE Isometric (บทเรียนเรื่อง 3D Views)ได้มุมมองดังรูปด้านบน เห็นชิ้นงาน A และ B วางอยู่บนระนาบ XY ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเครื่องมือ 3D align หรือ พิมพ์ _3d align ที่ command line  จากนั้นให้เลือกชิ้นงานที่ต้อง การนำไปติดตั้ง (B) คำสั่งจะให้เลือกจุดอ้างอิง หรือจุดแสดงระนาบที่จะเข้าไปแนบกับระนาบเอียง(ส่วนแรเงาในรูป) ผมเลือก Endpoint 1,2,3 ดังรูป

3d-align-04

ขั้นตอนที่ 3  จากนั้นให้เลือกจุดอ้างอิงบนชิ้นงานเป้าหมาย(A) หรือจุดแสดงระนาบเอียง ผมเลือก Endpoint 4,5,6 ดังรูป

3d-align-05

หลังจาก Enter แล้ว ชิ้นงาน B จะเข้าไปติดตั้งบนระนาบเอียงของชิ้นงาน A (แสดงด้วยเส้นสีแดง) ได้ผลงานตามต้องการ ดังรูป 

3d-align-06

logo2016

AutoCAD: Quick Calc

qc-01

เคยไหมครับ ที่เวลาทำงานด้วย AutoCAD แล้ว จำเป็นต้องใช้ เครื่องคิดเลขขึ้นมา แต่ต้องออกไปเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ทำให้ขัดจังหวะเวลาทำงาน เรื่องนี้ไม่ยากครับ เพียงแค่ พิมพ์ คำสั่งย่อ(hotkey) QC ลงไปที่ command line ก็จะเป็นการเรียกเปิดเครื่องมือ Quick Calculator หรือเครื่องคิดเลข ดังรูป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมครับ 

 

Empower your Design

http://www.cadcoms.com

Workshop:Banner flag

banner-flag-final

Banner flag หรือแบนเนอร์ แบบธง พบบ่อยๆในงานอีเวนต์ มีหลายรูปแบบ นำมาจัดเรียงกันเป็นแนวเพื่อแสดงพื้นที่่จัดงาน คือ เวอร์คชอป ประจำสัปดาห์นี้

ขั้นที่ 1 : สร้างแนวโครง แบนเนอร์

เนื่องจากแบนเนอร์ มีโครงเหล็กในแนวตั้ง ส่วนปลายโค้ง จึงต้องใช้ 2 คำสั่งร่วมกันสร้างคือ คำสั่ง line และ arc นอกจากนั้นหน้าตัด(section) ของโครงสร้างมักเป็นวงกลม จึงต้องใช้คำสั่ง circle มาสร้างวงกลมไว้ที่ปลายเส้นดังรูป

banner-flag-01

ขั้นที่ 2 : สร้างโมเดล ผืนผ้าแบนเนอร์

ต้องการสร้าง พื้นผิว(surface)เพื่อทำผืนผ้าแบนเนอร์ ทำด้วยการลากเส้นตรง (line) ต่อจากปลายของส่วนโค้ง    ลงมาที่เส้นแนวตั้ง บริเวณใดก็ได้ จะเกิดพื้นผิวขึ้น

banner-flag-01b

banner-flag-04

ขั้นที่ 3 : สร้างโมเดลโครงสร้าง แบนเนอร์

ต่อมาด้วยการทำให้โครงสร้างแบนเนอร์ เป็น 3D จะใช้คำสั่ง Follow Me เพื่อให้เกิดโมเดลขึ้นตามแนวโครงที่ทำไว้

banner-flag-02

ขั้นตอนคือ คลิกเลือก circle ที่สร้างไว้ แล้วลากตามแนวโครงที่สร้างไว้แล้ว ดังรูbanner-flag-03

เสร็จแล้วเราจะได้โมเดล ธงแบนเนอร์พร้อมใช้งาน

Banner flag 08.png

ขั้นที่4: สร้างวัสดุ(Materials)เพื่อใช้งาน

ใส่วัสดุให้โมเดลด้วยคำสั่ง ถังสี(Instructor :Paint Bucket) ให้เลือกสร้างที่ Create Material.. จากนั้นให้ตั้งชื่อที่ต้องการ ในตัวอย่างผมใช้เป็นแถบสี เหลืองสลับดำ จึงตั้งชื่อว่า B&Y Stripes โดยนำเอาไฟล์ภาพสีเหลืองสลับดำที่เตรียมไว้แล้ว มาสร้างเป็น Texture โดยไปเลือกที่ทางเลือก use texture image(แนะนำให้ใช้ไฟล์ jpg หรือ png) เราก็จะได้วัสดุใหม่ไว้เป็นของตัวเอง

banner-flag-05

banner-flag-06

การนำไปใช้ก็เหมือนกับขั้นตอนใน การใช้ ถังสี(Instructor :Paint Bucket) โดยเลือกเทสีลงที่โมเดลที่ต้องการโดยตรง 

banner-flag-07

เพื่อความสวยงามสร้างโมเดล ฐานตั้ง เพิ่มเติม และทำให้สมบูรณ์เป็นอันเสร็จครับ

banner-flag-final

ลองฝึกฝีมือกันแล้วจะมี workshop มาฝากเรื่อยๆครับ

logo2016

 

 

 

 

AutoCAD : Linetype

ในการเขียนแบบ เส้นลักษณะต่างๆ หรือ Linetype  มีความสำคัญเพราะมีความหมายทางเทคนิค เช่น เส้นประ(Dashed) หมายถึงชิ้นงานมองไม่เห็น หรือซ่อนอยู่ด้านใน เป็นต้น

AutoCAD มีคำสั่งเพื่อช่วยในกรณีนี้เช่นกัน นั่นคือคำสั่ง Linetype ในกลุ่มเครื่องมือ Properties ดังรูป

acad-ltype-01

โดยปกติ AutoCAD กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ Linetype ในแต่ละ Layer เป็นเส้นแบบต่อเนื่อง(continuous)อยู่แล้ว ดังนั้นในทุกๆชิ้นงานจะถูกสร้างด้วยเส้นต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ แต่ถ้าต้องการสร้างหรือเปลี่ยนไปใช้เส้นรูปแบบอื่น เช่น เส้นประ(Dashed) จะต้องมีขั้นตอนในการเลือกเส้นมาใช้งานดังนี้

เริ่มด้วยเลือกที่ทางเลือก Linetype แล้วเลือกต่อมาที่ Other..

acad-ltype-02b

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Linetype Manager จะพบว่า มี list ของเส้นที่ถูกเลือกมาใช้งานในขณะนี้ หากไม่มีเส้นแบบที่ต้องการ ให้คลิก Load เพื่อเลือกเพิ่มเติม ดังรูป

acad-ltype-02

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Load or Reload Linetypes ให้เลือกเส้นที่ต้องการจาก Available Linetypes list ดังรูป

acad-ltype-03

หลังจบขั้นตอนนี้ เราจะมี Linetype ตามที่เลือกไว้เข้ามาใน list ผมเลือก เส้นประ(Dashed) จึงปรากฏใน list ดังรูป

acad-ltype-04

มาดูขั้นตอนการนำ Linetype ไปใช้กันบ้าง

สมมุติว่าสร้างงานมา 2 ชิ้น ต้องการเปลี่ยน วงกลม ให้เป็นเส้นประ ให้คลิกเลือกที่วงกลมจะมีหน้าต่างแสดงคุณสมบัติชิ้นงาน (properties) ดังรูป

acad-ltype-05

จากนั้น คลิกเลือกที่ Linetype แล้วจะมี list แสดง ดังรูป

acad-ltype-06

ให้เลือกเส้นที่ Load มา เช่นผมเลือกเส้นประ(Dashed) ชิ้นงานวงกลมก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นประตามต้องการ

acad-ltype-07

ไม่ยากครับลองทำดู หลังจากนี้ผมจะมาขยายความกันต่อเรื่อง Linetype Scale อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ

 

Empower your Design
http://www.cadcoms.com