SketchUp Workshop: Banner flag

banner-flag-final

Banner flag หรือแบนเนอร์ แบบธง พบบ่อยๆในงานอีเวนต์ มีหลายรูปแบบ นำมาจัดเรียงกันเป็นแนวเพื่อแสดงพื้นที่่จัดงาน คือ เวอร์คชอป ประจำสัปดาห์นี้

ขั้นที่ 1 : สร้างแนวโครง แบนเนอร์

เนื่องจากแบนเนอร์ มีโครงเหล็กในแนวตั้ง ส่วนปลายโค้ง จึงต้องใช้ 2 คำสั่งร่วมกันสร้างคือ คำสั่ง line และ arc นอกจากนั้นหน้าตัด(section) ของโครงสร้างมักเป็นวงกลม จึงต้องใช้คำสั่ง circle มาสร้างวงกลมไว้ที่ปลายเส้นดังรูป

banner-flag-01

ขั้นที่ 2 : สร้างโมเดล ผืนผ้าแบนเนอร์

ต้องการสร้าง พื้นผิว(surface)เพื่อทำผืนผ้าแบนเนอร์ ทำด้วยการลากเส้นตรง (line) ต่อจากปลายของส่วนโค้ง    ลงมาที่เส้นแนวตั้ง บริเวณใดก็ได้ จะเกิดพื้นผิวขึ้น

banner-flag-01b

banner-flag-04

ขั้นที่ 3 : สร้างโมเดลโครงสร้าง แบนเนอร์

ต่อมาด้วยการทำให้โครงสร้างแบนเนอร์ เป็น 3D จะใช้คำสั่ง Follow Me เพื่อให้เกิดโมเดลขึ้นตามแนวโครงที่ทำไว้

banner-flag-02

ขั้นตอนคือ คลิกเลือก circle ที่สร้างไว้ แล้วลากตามแนวโครงที่สร้างไว้แล้ว ดังรูbanner-flag-03

เสร็จแล้วเราจะได้โมเดล ธงแบนเนอร์พร้อมใช้งาน

Banner flag 08.png

ขั้นที่4: สร้างวัสดุ(Materials)เพื่อใช้งาน

ใส่วัสดุให้โมเดลด้วยคำสั่ง ถังสี(Instructor :Paint Bucket) ให้เลือกสร้างที่ Create Material.. จากนั้นให้ตั้งชื่อที่ต้องการ ในตัวอย่างผมใช้เป็นแถบสี เหลืองสลับดำ จึงตั้งชื่อว่า B&Y Stripes โดยนำเอาไฟล์ภาพสีเหลืองสลับดำที่เตรียมไว้แล้ว มาสร้างเป็น Texture โดยไปเลือกที่ทางเลือก use texture image(แนะนำให้ใช้ไฟล์ jpg หรือ png) เราก็จะได้วัสดุใหม่ไว้เป็นของตัวเอง

banner-flag-05

banner-flag-06

การนำไปใช้ก็เหมือนกับขั้นตอนใน การใช้ ถังสี(Instructor :Paint Bucket) โดยเลือกเทสีลงที่โมเดลที่ต้องการโดยตรง 

banner-flag-07

เพื่อความสวยงามสร้างโมเดล ฐานตั้ง เพิ่มเติม และทำให้สมบูรณ์เป็นอันเสร็จครับ

banner-flag-final

ลองฝึกฝีมือกันแล้วจะมี workshop มาฝากเรื่อยๆครับ

 

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement