AutoCAD:ระบบพิกัด AutoCAD 2

ต่อเนื่องจากเรื่อง ระบบระบบพิกัด AutoCAD 1 มาดูกันเรื่องระบบพิกัด(Co ordinate) แบบ 3 มิติกันบ้างนะครับ ตามที่ได้ทราบมาก่อนจาก เรื่องของแกน X,Y,Z ที่เป็นแกนที่ใช้ในการทำงานแบบ 3 มิติ ใน AutoCAD อยู่แล้ว ดังนั้น การบอกพิกัดก็สามารถทำได้โดยอ้างอิงกับแกนทั้ง 3 นี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผมต้องการลากเส้นต่อจากรูปสี่เหลี่ยม (rectangular)ให้มีความยาว 300 หน่วย เป็นมุมทะแยงเข้าด้านใน ทั้งสี่ด้าน เพื่อสร้างรูปทรงคล้ายหลังคา ดังรูป จะต้องทำอย่างไร

co2-01

หลักการคือ เราจะลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายที่อยู่ในระนาบ 3 มิติ หมายความว่าเราต้องรู้พิกัดที่แน่นอนของจุดปลายนี้ เราสามารถใช้แนวทางกำหนดพิกัดแบบ Polar ได้เลย ตามโครงสร้าง @dist<xy<xy plane  หรือ @ ความยาว < มุมระหว่างแกน XY < มุมที่ทำกับระนาบ  XY ดังนั้น หากต้องการจะลากเส้นจากมุมใด ต้องเช็ค UCS Icon ก่อนด้วยว่า มุมองศาที่เลือกนั้นมีค่าเท่าไรกับระนาบ ตาม กฏมือขวา ข้อที่ 2 หรือไม่

อย่างภาพด้านล่าง ผมจะลากเส้นจากจุดเริ่มต้น(ที่ระบุในรูป) ซึ่งมีค่าทำมุมกับระนาบ XY เท่ากับ -45 องศา และมีมุมเอียงขึ้นจากระนาบ XY เป็น 45 องศา ทำให้ต้องกำหนดพิกัดของจุดปลายเป็น @300<-45<45 

 

co2-02

ด้วยหลักการนี้ ผมก็ลากเส้นจากจุดเริ่มต้น(ที่ระบุในรูป)ต่อมา ซึ่งมีค่าทำมุมกับระนาบ XY เท่ากับ 45 องศา และมีมุมเอียงขึ้นจากระนาบ XY เป็น 45 องศา ทำให้ต้องกำหนดพิกัดของจุดปลายเป็น @300<45<45 ทำให้ได้เส้นที่มีความยาว และเอียงทำมุมตามต้องการ

co2-03

การกำหนดพิกัดแบบนี้ อาจเข้าใจยากสักหน่อย พยายามศึกษาเรื่องมุมและกฏมือขวาข้อ 2 ให้เข้าใจก็จะช่วยได้มากครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement

ระบบพิกัด AutoCAD 1

บทความยอดนิยมในปี 2016

www.cadcoms.com

การทำงานแบบ 3 มิติใน AutoCAD เกิดจากการประสานการทำงานระหว่าง ระบบแกน(Axis) ระบบพิกัด(Co ordinate System) และมุมมองชิ้นงาน(Viewpoint) ผู้ใช้ต้องเข้าใจสามเรื่องนี้ เบื้องต้น เพื่อสั่งการทำงานได้ถูกต้อง

เคยกล่าวถึง ระบบแกนและการเปลี่ยนมุมมองมาแล้วในบทก่อนๆ ตอนนี่มาถึงเรื่องของ ระบบพิกัด(Co ordinate System) กันบ้าง คำว่า พิกัด หมายถึงการบอกตำแหน่ง หรือจุด ใดๆที่เกิดจากการตัดกันของแกน ใน AutoCAD แสดงด้วยค่า x,y (2 มิติ) และ x,y,z (3 มิติ) หรือเรียกว่า พิกัดคาร์ทีเชียน

โปรแกรมจะเริ่มการลากเส้นหรือรูปร่างจาก พิกัดเริ่มต้น ไปยังพิกัดต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จ การระบุความยาว หรือระยะทางของเส้น ทำแบบต่อจากจุดเริ่มต้น เรียกว่า offset world เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10,0 (x=10,y=0)เพราะแกนในแนวนอนคือแกน X แล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย

นอกจาก AutoCAD ยังใช้ ระบบพิกัดแบบโพลาร์ ช่วยในการสร้างงานอีกด้วย ระบบพิกัดแบบนี้พูดง่ายๆคือการใช้มุมองศาเป็นผู้ช่วยกำหนดทิศทาง โดยมุมองศาจะเพิ่มขึ้นในทิศทวนเข็มนาฬิกาตามรูป

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง การระบุพิกัดแบบนี้ เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10,0 (x=10,0 องศา)เพราะแกนในแนวนอนทำมุม 0 องศาแล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย 

ถ้าเราต้องการสร้างสีเหลี่ยมขนาด 10 x 20 หน่วย ด้วยเส้นตรงล่ะต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10,0 (x=10,0 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย ต่อด้วย ลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20,270 (y=20,270 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย

จากนั้นลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10,180 (x=10,180 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วยไปทางด้านซ้าย และลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20,90 (y=20,90 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมปิด ขนาด 10×20 หน่วย

ติดตามตอน 2 ครับ

View original post