Sketch Up 2019 : Parallel Projection

หากต้องการแสดงผลงานเป็นภาพ Isometric ทำได้อย่างไร หาคำตอบได้จากคลิปนี้ครับ

https://cadcoms.com/

การหมุน UCS ด้วยคำสั่ง UCS / 3 point

การหมุน UCS ด้วยคำสั่ง UCS / 3 point ใช้เมื่อต้องการสร้างชิ้นงานบนด้านเอียงหรือระนาบเอียงที่ไม่ทราบว่ามีมุมเอียงเท่าไหร่ หลักการของ 3point หรือ 3 จุด คือ

จุดที่ 1 เป็นจุด Origin จุดที่ 2 เป็นจุด ทิศทางของแกน X

จุดที่ 3 เป็นจุด ทิศทางของแกน Y

คลิกเพื่อดูวีดิโอได้เลยครับ

https://cadcoms.com/

ดาวน์โหลด โมเดล Table Guard ฟรี

ดาวน์โหลด โมเดล Table Guard ขนาด 40 x 60 c.m. เพื่อใช้สั่งผลิตฉากกั้นโต๊ะอาหาร เพิ่มความปลอดภัยจาก โควิด 19

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโมเดล

www.cadcom.online