Sketch Up 2019 : Parallel Projection

หากต้องการแสดงผลงานเป็นภาพ Isometric ทำได้อย่างไร หาคำตอบได้จากคลิปนี้ครับ

https://cadcoms.com/

Advertisement

AutoCAD:การหมุน UCS ด้วยคำสั่ง UCS / 3 point

การหมุน UCS ด้วยคำสั่ง UCS / 3 point ใช้เมื่อต้องการสร้างชิ้นงานบนด้านเอียงหรือระนาบเอียงที่ไม่ทราบว่ามีมุมเอียงเท่าไหร่ หลักการของ 3point หรือ 3 จุด คือ

จุดที่ 1 เป็นจุด Origin จุดที่ 2 เป็นจุด ทิศทางของแกน X

จุดที่ 3 เป็นจุด ทิศทางของแกน Y

คลิกเพื่อดูวีดิโอได้เลยครับ

Empower your Design

https://cadcoms.com/