AutoCAD : 3D Align

คำสั่ง 3D Align ใช้เพื่อนำเอาชิ้นงาน 2 ชิ้นมาวางติดกัน ในระนาบที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการสร้างงาน3มิติ ที่มีรายละเอียดสูง ตัวอย่างเช่นมีงานที่มีส่วนเชื่อมต่อกันบนระนาบเอียง ดังรูป

3d-align-01

จะเห็นว่าชิ้นงาน A เป็นรูปทรง3มิติที่มีระนาบเอียงด้านบน ต้องการนำเอาชิ้นงาน มาติดตั้งบนระนาบเอียงนี้ จำเป็นต้องใช้คำสั่ง 3D align เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3d-align-03

ขั้นตอนที่ 1 ให้ปรับ Views ให้เป็นมุมมอง 3มิติ แบบ Isometric จะเลือกแบบใดก็ได้ ผมเลือกมองแบบ SE Isometric (บทเรียนเรื่อง 3D Views)ได้มุมมองดังรูปด้านบน เห็นชิ้นงาน A และ B วางอยู่บนระนาบ XY ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเครื่องมือ 3D align หรือ พิมพ์ _3d align ที่ command line  จากนั้นให้เลือกชิ้นงานที่ต้อง การนำไปติดตั้ง (B) คำสั่งจะให้เลือกจุดอ้างอิง หรือจุดแสดงระนาบที่จะเข้าไปแนบกับระนาบเอียง(ส่วนแรเงาในรูป) ผมเลือก Endpoint 1,2,3 ดังรูป

3d-align-04

ขั้นตอนที่ 3  จากนั้นให้เลือกจุดอ้างอิงบนชิ้นงานเป้าหมาย(A) หรือจุดแสดงระนาบเอียง ผมเลือก Endpoint 4,5,6 ดังรูป

3d-align-05

หลังจาก Enter แล้ว ชิ้นงาน B จะเข้าไปติดตั้งบนระนาบเอียงของชิ้นงาน A (แสดงด้วยเส้นสีแดง) ได้ผลงานตามต้องการ ดังรูป 

3d-align-06

logo2016

AutoCAD : Quick Calc

qc-01

เคยไหมครับ ที่เวลาทำงานด้วย AutoCAD แล้ว จำเป็นต้องใช้ เครื่องคิดเลขขึ้นมา แต่ต้องออกไปเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ทำให้ขัดจังหวะเวลาทำงาน เรื่องนี้ไม่ยากครับ เพียงแค่ พิมพ์ คำสั่งย่อ(hotkey) QC ลงไปที่ command line ก็จะเป็นการเรียกเปิดเครื่องมือ Quick Calculator หรือเครื่องคิดเลข ดังรูป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมครับ 

logo2016

AutoCAD : Linetype

ในการเขียนแบบ เส้นลักษณะต่างๆ หรือ Linetype  มีความสำคัญเพราะมีความหมายทางเทคนิค เช่น เส้นประ(Dashed) หมายถึงชิ้นงานมองไม่เห็น หรือซ่อนอยู่ด้านใน เป็นต้น

AutoCAD มีคำสั่งเพื่อช่วยในกรณีนี้เช่นกัน นั่นคือคำสั่ง Linetype ในกลุ่มเครื่องมือ Properties ดังรูป

acad-ltype-01

โดยปกติ AutoCAD กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ Linetype ในแต่ละ Layer เป็นเส้นแบบต่อเนื่อง(continuous)อยู่แล้ว ดังนั้นในทุกๆชิ้นงานจะถูกสร้างด้วยเส้นต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ แต่ถ้าต้องการสร้างหรือเปลี่ยนไปใช้เส้นรูปแบบอื่น เช่น เส้นประ(Dashed) จะต้องมีขั้นตอนในการเลือกเส้นมาใช้งานดังนี้

เริ่มด้วยเลือกที่ทางเลือก Linetype แล้วเลือกต่อมาที่ Other..

acad-ltype-02b

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Linetype Manager จะพบว่า มี list ของเส้นที่ถูกเลือกมาใช้งานในขณะนี้ หากไม่มีเส้นแบบที่ต้องการ ให้คลิก Load เพื่อเลือกเพิ่มเติม ดังรูป

acad-ltype-02

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Load or Reload Linetypes ให้เลือกเส้นที่ต้องการจาก Available Linetypes list ดังรูป

acad-ltype-03

หลังจบขั้นตอนนี้ เราจะมี Linetype ตามที่เลือกไว้เข้ามาใน list ผมเลือก เส้นประ(Dashed) จึงปรากฏใน list ดังรูป

acad-ltype-04

มาดูขั้นตอนการนำ Linetype ไปใช้กันบ้าง

สมมุติว่าสร้างงานมา 2 ชิ้น ต้องการเปลี่ยน วงกลม ให้เป็นเส้นประ ให้คลิกเลือกที่วงกลมจะมีหน้าต่างแสดงคุณสมบัติชิ้นงาน (properties) ดังรูป

acad-ltype-05

จากนั้น คลิกเลือกที่ Linetype แล้วจะมี list แสดง ดังรูป

acad-ltype-06

ให้เลือกเส้นที่ Load มา เช่นผมเลือกเส้นประ(Dashed) ชิ้นงานวงกลมก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นประตามต้องการ

acad-ltype-07

ไม่ยากครับลองทำดู หลังจากนี้ผมจะมาขยายความกันต่อเรื่อง Linetype Scale อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ

logo2016

AutoCAD : คำสั่ง UCS

acad-ucs-3p-01

UCS มาจากคำว่า User Co-ordinate System แปลว่า ระบบพิกัดของผู้ใช้(กำหนดโดยผู้ใช้) คำนี้มีทั้งความหมายและเป็นคำสั่งด้วย UCS จะมีความสัมพันธ์กับ WCS (World Co-ordinate System) หรือระบบพิกัดปกติ (AutoCAD จะใช้คำว่า world เท่ากับ ปกติ) ถ้าสังเกต หน้าจอในการทำงานทุกครั้งจะมีเครื่องหมายแสดง WCS ที่มุมล่างซ้ายของจอภาพ เรียกว่า WCS Icon ดังรูป

acad-ucs-3p-02

ในสถานะปกติ Icon นี้จะบอกถึงแนวแกน(axis)ในการทำงานทั้ง 3 คือ X,Y และZ ที่มีวางตัวทำมุมฉากต่อกันตาม กฏมือขวาข้อที่ 1 โดยในมุมมองแบบ 3 มิติ จะเห็นแกน Z (สีน้ำเงิน)ตั้งฉากกับแกน X,Y หมายความว่าระนาบที่ทำงานได้(working plane) คือระนาบที่ขนานกับ XY เท่านั้น ดังรูป 

acad-ucs-3p-03

หรือพื้นที่ที่แสดงเป็นสีแดง หากเราต้องการทำงานในระนาบสีเขียวหรือฟ้าจะทำไม่ได้ เนื่องจากเป็นระนาบที่ไม่ขนานกับระนาบ XY (XY plane) เพราะโปรแกรมกำหนดให้เราสร้างงานได้ในระนาบขนานกับ XY plane เท่านั้น ดังนั้นจากรูป หากต้องการสร้างงานบนระนาบสีเขียว ต้องหมุนให้ระนาบ XY ไปขนานกับระนาบสีเขียวนี้ก่อนจึงจะสร้างงานบนระนาบนี้ได้

การหมุนระนาบทำงานจะใช้คำสั่ง UCS เพื่อหมุนพิกัดให้เป็นไปในทิศที่เรา(User) ต้องการ เป็นการปรับจากตำแหน่งปกติเมื่อเริ่มทำงาน พูดง่ายๆก็คือ ปรับพิกัดจากปกติ(world) ไปเป็นพิกัดของผู้ใช้ (user) เพื่อการสร้างงานแบบ 3 มิติ

คำสั่ง UCS เป็นคำสั่งที่มีทางเลือกและรายละเอียดให้เลือกหลายแบบ วันนี้ผมขอใช้วิธีที่สะดวกและครอบคลุมการทำงานได้ นั่นคือการใช้ทางเลือก UCS / 3-point เครื่องมือดังรูป

acad-ucs-3p-04

เมื่อเลือกคำสั่งแล้วให้กำหนดจุดพิกัดทั้ง 3 ดังรูป

acad-ucs-3p-05

โดยเริ่มที่ จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น(origin point) จากนั้น ไปจุดที่ 2 จุดปลายของแกน X และจุดที่ 3 จุดปลายของแกน Y แล้วระนาบการทำงานจะเปลี่ยนไปดังรูป

acad-ucs-3p-06

สังเกตที่ UCS Icon จะมีระนาบ XY ขนานกับพื้นที่(สีเขียว)ที่ต้องการ ถ้ามีการสร้างชิ้นงานก็จะอยู่บนระนาบนี้ ทดลองทำโมเดลและหมุน UCS แบบ 3-point เพื่อเปลี่ยนระนาบการทำงานในรูปแบบต่างๆดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

acad-ucs-3p-07

หากติดปัญหาถามมาได้ตลอดเวลา ใน comment ครับ

logo2016

 

 

 

 

AutoCAD : คำสั่ง Slice

acd-slc-01

คำสั่ง Slice ใช้เพื่อตัดแบ่งชิ้นงาน 3D Solids ออกเป็นส่วนๆตามแนวระนาบที่กำหนด เป็นคำสั่งที่ช่วยทำให้เราทำงานที่ซับซ้อนและแสดงรายละเอียดงานได้ เรามาดูกันว่าคำสั่ง Slice นี้มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไร

เริ่มด้วยการสร้าง Solids ขึ้นมา ตามรูป 1 จากนั้นไปเลือกเครื่องมือ Slice ในกลุ่มเครื่องมือ Solids Editing ดังรูป

acd-slc-tool

เมื่อเลือกคำสั่งแล้ว โปรแกรมจะให้เราเลือกชิ้นงานที่ต้องการ (ต้องเป็น 3D Solids เท่านั้น จึงจะทำงานต่อไปได้) ให้เลือกที่งานตามรูป 2(Select objects to slice)

acd-slc-03

หลังจากนั้น จะมีทางเลือกต่อมาว่า Specify start point of slicing plane or [Planar object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points> : ดังรูป

acd-slc-04

ซึ่งทางเลือกที่ผมแนะนำในบทนี้ คือ 3points (หรือ 3 จุดพิกัด)  ผมกำหนดให้จุดที่ 1,2 และ 3 อยู่ในตำแหน่ง ดังรูป วิธีคิดง่ายๆก็คือ สมมุติว่าเรามีมีดเล่มหนึ่ง มาตัดแบ่งชิ้นงานนี้ออกจากกัน ให้กลายเป็น 2 ชิ้น ผมสามารถแบ่งได้หลายทิศทาง ขึ้นอยู่กับระนาบการลงมีดนั้น กรณีนี้ผมจะตัดตามระนาบขนานกับความยาวชิ้นงาน และตัดจากบนลงล่าง จึงให้จุดที่ 1 และ 2 เป็นแนวระนาบตัดแนวตั้ง ส่วนจุดที่ 2 และ 3 เป็นแนวระนาบตัดแนวยาว หลังจากนั้น Enter โปรแกรมจะถามต่อว่า Specify a point on desired side or [keep Booth sides]<Both> : หมายถึง ให้เราคลิกเลือกชื้นงานส่วนที่จะเก็บไว้(อีกส่วนลบทิ้ง) หรือจะเป็บไว้ทั้งคู่ หากเราเลือก Both(ทั้งคู่)ก็จะได้ผลงานดังรูป

acd-slc-06

จะเห็นว่าชิ้นงานถูกแบ่งเป็น ชิ้น 1 และ 2 แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม สามารถแยกจากการได้ด้วยคำสั่ง move ดังรูป

acd-slc-07

โดยมีเนื้องานที่เป็น Solids นำไปใช้งานต่อได้ นอกจากนั้นการ Slice ทำได้ในหลายระนาบ ผมลองทำแนวระนาบ Slice หรือ Slice plane มาเพื่อเพิมความเข้าใจ สร้าง Solids และลองใช้คำสั่ง Slice ดูนะครับหากติดปัญหาการใช้งานก็ถามเข้ามาได้ครับที่ Facebook ตอบทุกคำถามครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

Array:Rectangular

หลังจากที่เคยได้กล่าวถึงคำสั่ง Array : Polar หรือการจัดเรียงแบบวงกลมไปแล้ว ก็จะมาต่อด้วยคำสั่ง Array : Rectangular หรือการจัดเรียงชิ้นงานแบบเป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นตาราง

เริ่มด้วยการพิมพ์คำสั่ง array ที่ Command line หรือเลือกที่ Tools bar ดังรูป 1

arr-r-01

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกชิ้นงาน Select Objects ก็ให้ทำการเลือกชิ้นงานที่ต้องการ ด้วยการคลิกเลือกโดยตรง ดังรูป 2

arr-r-02

หลังจาก Enter แล้วจะมีการตั้งค่าที่ควรทราบดังนี้

Columns: ใส่จำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแนวตั้ง

Distant Between Column: ใส่ระยะห่างระหว่างแต่ละชิ้นงานในแนวตั้ง

Rows : ใส่จำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแนวนอน

Distant Between Rows : ใส่ระยะห่างระหว่างแต่ละชิ้นงานในแนวตั้งนอน

เมื่อคลิก Enter แล้วจะได้ผลดังรูปครับ

arr-r-03

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

Annotate:Dimension การบอกขนาด ตอนที่ 1

  1. เพราะ AutoCAD เป็นโปรแกรมกลุ่มเวคเตอร์(Vector) ใช้ประโยชน์ในการเขียนแบบทางเทคนิคเป็นหลัก การบอกขนาดชิ้นงานจึงมีความสำคัญและมีกลุ่มเครื่องมือเพื่อเรื่องการบอกขนาดและรายละเอียดงานโดยเฉพาะคือกลุ่มเครื่องมือ Annotate:Dimension
  2. dim-01

โดยในกลุ่ม Dimension ยังมีเครื่องมือแยกออกไปตามการใช้บอกขนาด ประเภทต่างๆประกอบด้วย

dim-01-B

  1. Linear  บอกขนาดในแนวเส้นตรง(ทั้งแนวตั้งและแนวนอน)
  2. Aligned บอกขนาดในแนวขนานไปกับชิ้นงาน ทุกระนาบ
  3. Angular บอกขนาดมุม องศา ระหว่างชิ้นงาน 2 ชิ้น
  4. Arc Length บอกขนาดความยาวของส่วนโค้ง(Arc)จากจุดปลายของส่วนโค้ง
  5. Radius บอกขนาดรัศมีวงกลม หรือส่วนของวงกลม
  6. Diameter บอกขนาดผ่าศูนย์กลางวงกลม หรือส่วนของวงกลม
  7. Jogged บอกขนาดแบบย่อส่วน ใช้ในกรณีเช่น เส้นรัศมีอยู้ไกลจากชิ้นงานมาก
  8. Ordinate การบอกขนาดที่อ้างอิงจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดไว้

เพื่อความเข้าใจ ดูรูปประกอบแสดง Dimension แบบต่างๆด้านล่างdim-04

ตอนต่อไป จะมาดูกันว่าในการใช้ Dimension ต้องรู้วิธีการตั้งค่าอะไรบ้าง ติดตามกันให้ได้ครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

 

Array:Polar

การจัดเรียงชิ้นงานเป็นหมวดหมู่ ทำด้วยคำสั่ง Array (กลุ่มคำสั่ง Modify) ดังรูป

AR01

คำสั่ง Array มีทางเลือก 2 ทางคือ 1.Rectangular การจัดเรียงแบบแถวและแนว 2.Polar การจัดเรียงแบบวงกลม

AR-P-01

สำหรับตอนนี้จะกล่าวถึง Polar Array โดยจะทดลองทำการจัดเรียงแบบวงกลม เริ่มด้วยการสร้าง วงกลม(Circle) ขึ้นมา 2 ชิ้นงาน ดังรูป

AR-P-02

เมื่อเลือกคำสั่ง Array แล้วจะเกิดทางเลือกตามรูป

AR-P-03

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือก Polar Array ก่อน

2.คลิกที่หัวข้อ Select Objects จากนั้นกลับมาเลือกที่ชิ้นงานที่ต้องการจัดเรียง

3.กำหนดจุดศูนย์กลางในการจัดเรียง(Center point) ให้เลือก Center ของวงกลมใหญ่

4.มาที่หัวข้อ Total number of items เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ

5.กำหนดมุมรวมในการจัดเรียง(Angle to fill) ในกรณีนี้ใส่ 360 หมายความว่าจัดเรียงให้อยู่ภายในมุม 360 องศาหรือเท่ากับ 1 รอบวงกลมนั่นเอง

เมื่อ enter แล้วจะได้ผลงานดังรูป

AR-P-04

เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยมากครับ ยังมี Array / Rectangular อีกทางเลือกหนึ่ง แล้วจะนำมาเสนอต่อไปครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

 

ตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Subtract

ชิ้นงาน Solids ใน ACAD 3 มิติ นั้นมีกลุ่มคำสั่งเฉพาะในการปรับแต่ง(modify)ตอนนี้จะกล่าวถึงการใช้คำสั่ง Subtract ในกลุ่ม Solids Editing ตำแหน่งเครื่องมือ(ใน CAD 2010) ดังรูป

ST-01

จากรูปจะเห็นว่าขั้นตอนการ subtract หรือตัดส่วนของชิ้นงาน จะต้องมี 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ และ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก เสมอ และที่สำคัญคือทั้งสองส่วนนี้จะต้องตัดกันจริง คือมีส่วนของงานที่ซ้อนทับกันอยู่ จึงจะสามารถได้ผลงานตามที่ต้องการ

ลองสร้างชิ้นงาน solids 3 มิติ ขึ้นมา 3 ชิ้น เป็นกล่องสีเขียว 1 ชิ้น และกล่องสีแดง 2 ชิ้น วางตำแหน่งตามรูป

ST-00

กำหนดให้กล่องสีเขียวเป็น 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ ส่วนกล่องสีแดง คือ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก 

จากนั้นเลือกคำสั่ง Subtract แล้วเลือกชิ้นที่ 1 ก่อนแล้ว enter เพื่อจบขั้นตอนการเลือก

ต่อมาให้เลือกที่ กล่อง 2 (จนครบทั้ง 2 ชิ้นงาน) เพื่อเป็นตัวตัด แล้ว enter ได้ผลดังรูป

ST-02

จะเห็นว่ากล่อง 2 หายไปเหลือแต่กล่อง 1 ที่โดนตัดตามขนาดของกล่อง 2 ที่ศรชี้

หลักของ subtract คือการลบออก นั่นคือต้องมีตัวตั้ง(ซึ่งขนาดต้องใหญ่กว่า) และตัวลบ(ขนาดเล็กกว่า และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้)นั่นเองครับ ลองทำดู

logo2016

กฏมือขวา ข้อที่ 2

keep-calm-and-use-the-right-hand-rule-9

คงยังจำเรื่อง กฏมือขวา ข้อที่ 1 ได้อยู่นะครับ วันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของ กฏมือขวา ข้อที่ 2 กัน ก่อนอืนชูมือขวาขึ้นมาแล้วกำมือเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้น(Thumb Up) ดังรูป

Thumbs up

Thumbs up

เมื่อเรายกหัวแม่มือขึ้น ให้เปรียบเสมือน แกนหมุน ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 เปรียบเสมือนทิศทางในการหมุน ทิศทางเดียวกับการกำมือ มีค่าเป็น บวก + ทิศทางตรงข้ามกับการกำมือ มีค่าเป็น ลบ –

rhr

กฏนี้ใช้เมื่อต้องการหมุน UCS ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการหมุน UCS จากตำแน่ง ปกติให้ไปขนานเพื่อทำงานบนด้าน A ดังรูป

UCS-1-1

เราจะต้องหมุน UCS เพื่อจับแกน Y ตั้งขึ้น ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน X เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน X การจับ Y ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นบวก เนื่องจากการหมุนเป็นทิศเดียวกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-2

พบว่า UCS ยังไม่ขนานกับด้าน A เราจะต้องหมุน UCS อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแกน X ไปทางขวา ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน Y เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน Y การเลื่อน X ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นลบ เนื่องจากการหมุนเป็นทิศสวนทางกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-3

พบว่าUCS หมุนมาขนานกับด้าน A ทำให้สามารถทำงานบนด้านนี้ได้ เรียกว่าระนาบทำงาน ลองสร้างเพื่อให้เกิดผลงานดังรูป

การหมุน UCS ต้องอาศัยการฝึกทำบ่อยๆเพื่อความเข้าใจ อาจลองสร้างรูปทรงแล้วหมุน UCS เพื่อไปทำงานตามระนาบต่างๆดูครับ

logo2016