AutoCAD :Match Properties ปรับคุณสมบัติชิ้นงานตามต้นแบบ

ชิ้นงานที่สร้างใน AutoCAD ทุกชิ้นงานจะมีคุณสมบัติ(Properties) ของตัวเองหลายหัวข้อ เช่น Layers เราสามารถใช้คำสั่ง Layers Properties เพื่อตรวจดูรายละเอียดดังรูป

matchprop05

หรือหากต้องการทราบ Properties เรื่องอื่นก็ทำได้ไม่ยากโดย เลือกที่ชิ้นงานแล้วคำสั่ง LIST (LI) โปรแกรมจะแสดงรายงานดังรูป

matchprop06

ในการเขียนแบบเป็นไปได้ที่เราจะสร้างชิ้นงานใหม่ แต่ต้องการใช้คุณสมบัติของชิ้นงานที่มีอยู่แล้ว เช่น งานตัวอย่าง ผมได้เขียนรูปตัด(section)แสดงรายละเอียดของบันได พร้อมทั้งใส่ Hatch ลงไปเพื่อแสดงวัสดุ แต่ผมได้สร้างงานมาแล้ว 1 ชิ้นที่มีลาย Hatch แบบที่ต้องการ เพื่อความสะดวกผมจึงเลือกใช้คำสั่ง Matchprop เพื่อคัดลอก Properties เรื่องนี้จากชิ้นงานต้นแบบดังรูป

matchprop01

รูปแสดงตำแหน่งคำสั่ง Matchprop

matchprop00

จากนั้นคำสั่งจะมีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกชิ้นงานต้นแบบ(Select source object)ให้ทำการคลิกเลือกไปที่ลาย Hatch ที่ต้องการ แล้ว Enter ดังรูป

matchprop02

2.จากนั้นให้เลือกชิ้นงานปลายทาง(ที่ต้องการเปลี่ยน properties)ให้สังเกต cursor เปลี่ยนเป็นรูปแปรงทาสี ดังรูป

matchprop03

3.หลังจาก Enter แล้ว พบว่าชิ้นงานปลายทาง Hatch จะเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกับชิ้นงานต้นทาง ดังรูป

matchprop04

คำสั่ง Matchprop ใช้ได้กับการเปลี่ยน Properties ชิ้นงานทุกเรื่อง เรียกว่า คัดลอกหรือclone มาเลยก็ว่าได้ เป็นคำสั่งที่มีประโยชน์ในการทำงานมากครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement