Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

ภาพดิจิตอล ไม่ว่าจะมาจากการถ่ายด้วยกล้อง หรือดาวน์โหลด จะสามารถตรวจสอบขนาดภาพ(Image Size)กว้าง x ยาว เป็น pixels ได้ด้วยคำสั่ง Image / Image Size …คีย์ลัด (Alt+Ctrl+I)ดังรูป

rez-01

rez-02

จากภาพมีขนาด(Pixels Dimension) 800 x 446 pixels เทียบเป็นขนาดเมื่อพิมพ์แล้ว(Document Size) 28.22 x 15.73 cm. ความละเอียด(Resolution) 72 pixels/inch (ค่าความละเอียดมากภาพจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น)

หากต้องการปรับลดขนาด Pixels Dimension ให้ใส่ค่าตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง width (ความกว้าง) หรือ Height (ความสูง) ได้เลย ภาพจะมีการปรับลดขนาดลงตามสัดส่วนของภาพ(Constrain Proportions)

rez-04

การปรับ Image Size เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และลดขนาดไฟล์อีกวิธีหนึ่ง เพราะบางครั้งเราไม่ได้ต้องการภาพที่มีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง เช่น ภาพที่จะส่งทางอีเมล เป็นต้น

 

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary

www.cadcoms.com

Advertisement

Photoshop ออนไลน์

สำหรับหลายคนที่สนใจอยากลองใช้ Photoshop โปรแกรม จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับภาพดิจิตอล cad-com.net รวมเทคนิคดีๆไว้ให้ทดลอง อัพเดททุกวัน ที่นี่ที่เดียว

Photoshop:ปรับขนาดภาพด้วย Image size

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2