Photoshop: Resize images with Image size command

Digital images, whether taken with a camera or download, you can check the image size (Image Size) width x length in pixels size by command Image / Image Size …shortcut key (Alt+Ctrl+I) as shown in FIGURE1.

FIGURE 1
FIGURE 2

From the image size (Pixels Dimension) 800 x 446 pixels, compared to the size when printed (Document Size) 28.22 x 15.73 cm. Resolution (Resolution) 72 pixels / inch (the higher the resolution, the larger the file size will be).

If you want to resize the Pixels Dimension, enter the desired number in the width (width) or height (height) box.

FIGURE 3

Adjusting Image Size to suit use and reduce the file size another way. Because sometimes we don’t need large and high-resolution images, such as images to be sent via email, for example.

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary

www.cadcoms.com

Advertisement

Photoshop:แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

ต่อจาก แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

PS-05

หลังจากสร้างเส้น Path ได้จนครบรอบรูปงานส่วนที่ต้องการจนครบแล้ว สามารถแก็ไขได้ด้วยการกดคีย์ Ctrl แล้วคลิกที่เส้น Path ก็จะเห็น Tangent Line และ Anchor Point ผู้ใช้เลือกปรับเพื่อเพิ่มความถูกต้องของเส้น Path เพิ่มขึ้นได้อีกจนกว่าจะพอใจ

หลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ Window/Paths (กลุ่มพาเล็ตเดียวกับ Layers) ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่แถบ Work Path จะได้ทางเลือกดังรูป ให้เลือกที่หัวข้อ Make Selection…

PS-06

จะเห็นเส้นแสดงการเลือก(Selection) เป็น กรอบเส้นประ ตามแนวเดียวกับเส้น Path ที่สร้างไว้ดังรูป

PS-07

ความหมายของการเลือกแบบนี้คือ บริเวณ พื้นที่ภายใน Selection เท่านั้น คือส่วนที่ถูกเลือก และใช้คำสั่งต่างๆได้ 

แต่งานที่ต้องการคือการปรับสีของพื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ถูกเลือก โฟโต้ชอป มีคำสั่งช่วยเหลือผู้ใช้ ในกรณีนี้คือคำสั่ง Select / Inverse คีย์ลัด (Shift+Ctrl+I)

PS-08

เมื่อใช้คำสั่ง Select / Inverse แล้วได้ผลการเลือกดังรูปPS-09

ให้สังเกตว่าการเลือกจะมีขอบเขตจากเส้น Path ครอบคลุมพื้นที่นอกส่วนมี่เลือกครั้งแรก(สังเกตที่เส้นประ) ดังนั้นหากเราใช้คำสั่งใดๆจะมีผลกับพื้นที่ส่วนนี้เท่านั้น เราจะลองปรับเปลี่ยนให้สีเป็นแบบขาวเทาดำ(Monochrome) ด้วยคำสั่ง Adjustments : Hue/Saturation คีย์ลัด (Ctrl+U)

PS-10

การปรับ Hue (วรรณะ) เช่นสีร้อน สีเย็น และ Saturation (ความซีดจาง) และ Lightness(สว่าง-มืด) มีรูปแบบเครื่องมือดังรูป

PS-11

ให้ปรับค่า Saturation การปรับค่า บวก-ลบ ทำโดยการเลื่อน Slide bar (ซ้าย ลด -ขวา เพิ่ม) ตรวจสอบดูว่าผลงานเป็นอย่างไร กรณีตัวอย่างนี้ปรับ Saturation = -100 ได้ภาพเป็น Monochrome PS-01.png

ฝึกใช้ Pen Tool ให้ชำนาญช่วยในการปรับภาพให้สวยงามขึ้นด้วยครับ

 

 

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary

Photoshop:แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 1

PS-01

ปีนี้ cadcoms.com เพิ่มคอนเท้นต์ เกี่ยวกับ Photoshop  ขึ้นมาอีกหัวข้อ สำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคแต่งภาพให้สวย พร้อมแบบฝึกหัดให้ทดลองทำ ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ

Photoshop นั้นขึ้นชื่อเรื่องการแต่งภาพในเรื่องของการปรับแต่งสีอยู่แล้ว หากต้องการปรับสีของภาพให้ได้เหมือนตัวอย่างด้านบนจะมีขั้นตอนอย่างไร ไปดูกันเลย

เริ่มจากการหาภาพแอ๊ปเปิ้ลมาซะก่อน ภาพนี้เป็นไฟล์ Jpeg ขนาด 1024 x 773 pixels

PS-02

ต้องการเลือกบางส่วนของภาพ เพื่อปรับแต่งสี ต้องทำการกำหนดขอบเขตของงานด้วยการ วาดเส้น Path โดยใช้เครื่องมือ ปากกา(Pen) ดังรูป ข้อ 1 และให้เลือกทางเลือก(Paths) ข้อ 2

PS-03

จากนั้นใช้เครื่องมือ Pen มาเริ่มกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น Path ที่ชิ้นงาน การสร้างเส้น Path นี้จะไม่เหมือนกับการลากเส้นด้วยปากกา แต่เส้นจะเกิดจากการกำหนดจุด(Anchor Point) เริ่มต้น สัมพันธ์กับจุดปลาย โดยสามารถปรับความโค้งของเส้นด้วยแขน(Tangent Line) ดังรูป

PS-04

สร้างเส้น Path จนรอบรูปที่ต้องการ ต้องสร้างไปจนบรรจบกับจุดเริ่มต้น ดังรูป

PS-05

แม้ว่าจะทำการจบเส้น Path แล้วก็ยังสามารถแก้ไขได้ ด้วยการทำงานเครื่องมือ Pen ร่วมกับคีย์ Control (Ctrl) บนคีย์บอร์ด เพื่อปรับ Tangent Line และ Anchor Points ให้ได้เส้นพอดีกับรูปร่างที่ต้องการ

หลังจากนั้นไปเลือกที่ Tap : Paths(กลุ่มเดียวกับ Layers) คลิกตรงปุ่มทางเลือก จะมี option ให้เลือกที่ Make Selection.. ดังรูป

PS-06

ติดตามตอนต่อไปครับ

แต่งสีภาพด้วย Photoshop ตอนที่ 2

 

 

Cadcoms 7th Anniversary
Cadcoms 7th Anniversary