ดาวน์โหลด โมเดล Food Shield ฟรี

ดาวน์โหลด โมเดล ฝาครอบอาหาร (Food Shield) สำหรับใช้กับ new normal design ออกแบบโดย arhcbox

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโมเดล

Editor’s talk

VJ2เดือน พฤศจิกายนกำลังจะผ่านไป อีกไม่นานก็จะสิ้นปี 2017 แล้ว เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับ สำหรับ cad-com.net ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้ามาเรียน CAD และดาวน์โหลดโมเดลสูงกว่าปี 2016 ถึง 700% โดยมีสถิติเพิ่มจาก 1000  เป็น กว่า 13,000 hits และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด ทางทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ content ต่างๆที่เราได้เตรียมให้เพื่อพัฒนาความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ง่ายขึ้น

อีกก้าวสำคัญของ cad-com.net คือ การขยายช่องทางการเชื่อมต่อ สังคมออนไลน์ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นั่นคือประเทศสปป.ลาว ผ่านทางเวป www.huglaos.com  ที่มีกลุ่มผู้ใช้ CAD ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มในเดือน พ.ย.นี้ และมีแผนที่ cad-com.net จะเข้าไปจัดงานอบรม CAD เพื่อชาวสปป.ลาวในปีหน้าอีกด้วย

สำหรับ content ใหม่ มีการเพิ่ม content ที่เป็นวีดิโอเข้ามาเสริมมากขึ้น โดยจะเริ่ม update ช่วงเดือน ธันวาคมนี้ ผมจะมาพบกับท่านอีกครั้งก่อนปีใหม่ เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของ cad-com.net และก้าวสู่ปีใหม่ไปพร้อมกันครับ

vinjirawat

Sketch Up ออนไลน์: Texture Mapping Technics

 

Texture Mapping Technics

mapp-00

หลังจาก เลือกใช้ Paint bucket เพื่อเลือกวัสดุ (Material) ที่จะใส่ลงไปในชิ้นงานแล้ว หลายครั้งที่พบว่า material ที่เลือกยังไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ตำแหน่ง หรือ ขนาดที่ต้องการปรับให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง

Sketch Up มี feature ช่วยในการจัดการ Material texture ในเรื่อง การปรับตำแหน่ง หรือ ขนาดที่ต้อง การ ปรับให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ไว้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอน ผมสร้าง back drop ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง

จากนั้น  1 ใช้คำสั่ง Paint bucket

mapp-01

mapp-02

2 เลือกวัสดุ กลุ่ม Bricks, Cladding… ชื่อว่า Brick Antique 01 ดังรูป เพื่อนำมาใส่ใน surface ของ back drop ที่สร้างไว้ได้ผลดังรูป

mapp-03

ตอนนี้ภาพของ Brick mapping ที่ปรากฏจะยังดูมีขนาดใหญ่ หากเทียบสเกลกับคน ซึ่งผมต้องการปรับให้ Brick mapping มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

คลิกเลือก surface ที่ต้องการ แล้วกดปุ่มเม้าส์ขวา จะเกิดเมนูทางเลือกขึ้นมา ให้เลือกที่หัวข้อ Texture ตามด้วย Position ดังรูป

mapp-04

หลังจากเลือกคำสั่งแล้ว Sketch Up จะแสดงสัญลักษณ์ในการปรับรายละเอียดของภาพ mapping ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังแสดงในรูป ประกอบด้วย

mapp-05

A : Drag Pin to move texture. คลิกที่ pin แล้วลากเม้าส์เพื่อปรับตำแหน่ง texture

B : Drag Pin to Scale/Shear texture คลิกที่ pin แล้วลากเม้าส์เพื่อปรับขนาด หรือ ความเอียงของ texture

C:  Drag Pin to distort texture.คลิกที่ pin แล้วลากเม้าส์เพื่อปรับสัดส่วน texture แบบ บิดเบี้ยว (distort)

D: Drag Pin to Scale/Rotate texture. คลิกที่ pin แล้วลากเม้าส์เพื่อปรับขนาด หรือ การหมุนของ texture

ในครั้งนี้ผมต้องการปรับขนาด และหมุน texture ให้ทำมุม 45 องศา จึงเลือกที่ข้อ D ลากเม้าส์แล้วขนาด texture เล็กลงแบบ real time ดังรูป

mapp-06

จากนั้นก็ บิดเม้าส์เพื่อทำให้ texture หมุนเป็นมุม 45 องศาดังรูป เมื่อได้ตามต้องการแล้วให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง done เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

mapp-07

จากขั้นตอนทั้งหมดทำให้เราได้งานที่มี texture ตามที่ต้องการ โดยปรับจากต้นฉบับทำให้งานมีรายละเอียดดีขึ้น ลองวิธีนี้และลองเลือกหัวข้อต่างๆดูว่าแต่ละทางเลือกให้ผลงานออกมาอย่างไรครับ

mapp-08

logo2016