SKP Instructor : Protractor

animation-protractor >>>  protactor

เครื่องมือ Protractor

ใช้สำหรับวัดมุมองศา และใช้สร้างเส้นที่มีลักษณะเป็นมุม

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.เลื่อน Protractor ให้จุดเซนเตอร์ของเครื่องมืออยู่ที่จุดปลาย(vertex)ด้านหนึ่งของเส้นที่จะสร้าง

2.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อวาง Protractor

3.เลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ เป็นแนววงกลม เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของมุมที่่ต้องการ

4.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อเป็นจุดเริ่มของมุมที่ต้องการ

5.ทำขั้นตอนที่ 1. กับอีกด้านประกอบมุม เพื่อให้ได้แนวของมุมที่ต้องการ

6.คลิก หนึ่งครั้งเพื่อสร้างมุมองศา

7.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Ctrl :เพื่อสลับการสร้างเส้นร่าง หรือไม่สร้างเส้นร่าง

Shift : เพื่อให้ Protractor ยึดแนวแกนตามเส้นร่างที่สร้างขึ้น

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

logo2016

 

 

SKP Instructor : Paint Bucket

animation-paint.gif

เครื่องมือ Paint Bucket

ใช้สำหรับใส่ สี หรือ วัสดุ(Material) ให้กับชิ้นงาน

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.เลือกเครื่องมือ Material Library จะพบ list ของแฟ้ม ที่แบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทวัสดุ

2.เลือกวัสดุที่จะใช้จาก Material Library

3.คลิกที่ผิววัตถุด้านที่ต้องการใส่วัสดุ

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดวัสดุ

ปุ่ม Ctrl : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยใช้รายละเอียดวัสดุเดียวกัน

ปุ่ม Shift + Ctrl  : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่อยู่ติดกัน

ปุ่ม Alt : คัดลอก ผิววัตถุจากชิ้นงานตัวอย่าง

คอนเทนต์ที่ใช้เครื่องมือนี้สร้าง shop front ง่ายๆ

logo2016

SKP Instructor : Orbit

animation-orbit

เครื่องมือ Orbit

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.คลิกเมาส์ที่บริเวณใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน

2.ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ เพื่อเป็นการหมุนการมองรอบชิ้นงานแบบ realtime

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนเป็นคำสั่ง Pan

ปุ่ม Ctrl : ปรับให้ระนาบการมองเปลี่ยนแปลงจากระนาบปกติ

logo2016

 

 

SketchUp : คำสั่ง Push/Pull

เมื่อเราสร้างรูปร่างจาก คำสั่ง line ขึ้นมาได้แล้ว การทำให้เป็น 3 มิติ วิธีึงคือใช้คำสั่ง Push/Pull เครื่องมือดังรูป

PUSH01

หลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ face ที่จะทำเป็น 3 มิติ เมื่อคลิกเลื่อนเม้าส์ จะทำให้ face นั้นยืดออกตามแนวตรง แล้วแต่ทิศทาง เหมือน ผลัก/ดึง ให้ยืดออกไป ดังรูป

PUSH02

หากต้องการระยะที่แน่นอน ให้ใส่ค่าที่ต้องการลงในช่อง Distance เมื่อ enter จะได้รูปทรงตามระยะที่ต้องการ

คำสั่งนี้ใช้ง่าย และแก้ไขได้กับทุก face ที่มองเห็น ทำให้เราสร้างโมเดลได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ลองทำดูครับ

logo2016